استاندار اردبیل بر تشکیل گروه ویژه تسهیل سرمایه گذاری در استان تاکیدکرد

استاندار اردبیل گفت: تسهیل در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های گوناگون از ضروریات است و مدیران ذیربط گروه ویژه ای را برای این منظور تشکیل دهند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اکبر بهنام جو شامگاه یکشنبه در نشست تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل افزود: این گروه متشکل از افراد غیردولتی بوده و کار سرمایه گذاری را از مرحله تقاضا تا مرحله ارجاع به بانک و بهره برداری رصد کرده و ضمن بررسی مشکلات راهنمایی های لازم را به سرمایه گذار ارایه می کند.
وی اظهار کرد: نمایندگان بانک ها نیز باید عضو این گروه بوده و در همه نشست های آن حضور فعال داشته باشند.
وی تشریح کرد: اینکه سرمایه گذار در مراحل ابتدایی بطور کامل توجیه نشود و پس از دوندگی های فراوان و طولانی به او گفته شود که امکان اجرای طرح او در مکان مورد نظر وجود ندارد یک موضوع بسیار دردآور است.
وی ادامه داد: بهتر است که مدیران و کارمندان تا اندازه ای که امکان دارد جوانب کار را بررسی کرده و سرمایه گذار را از همان ابتدا توجیه کنند تا به خاطر بروز مشکلات بعدی، از ادامه سرمایه گذاری منصرف نشده و بازنماند و یا پس از اجرای طرح و بهره برداری با مشکل ناخواسته مواجه نشود.
استاندار اردبیل همچنین در این نشست با بیان اینکه بانک کشاورزی اردبیل پس از استان اصفهان رتبه دوم را در بین بانک های کشاورزی ایران در پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری به دست آورده است این موفقیت را شایسته قدردانی دانست.
وی اظهار کرد : مدیران سایر بانک ها در صورت کمبود منابع مالی اعلام کنند تا بطور مستقیم موضوع از طریق استانداری از مدیریت مرکزی آن بانک در تهران پیگیری شود.
وی خطاب به مدیران بانک ها گفت: صندوق توسعه ملی بطور رسمی اعلام کرده که به اندازه کافی دارای منابع مالی می باشد و می تواند اضافه بر سهمیه بانک ها نیز تسهیلات در اختیار بگذارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا در این نشست که در محل سالن کنفرانس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل تشکیل شد تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکلات خود را مطرح و پاسخ ها و راهنمایی های لازم را از استاندار اردبیل و مدیران ذیربط دریافت کردند.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید