اقتصاد مقاومتی در روستاها

http://azadlo.ir/wp-content/uploads/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-21.jpg

آزادلو : روستاهای ایران طی نیم قرن گذشته از نظر شیوه زندگی و ارزش های بنیادی دستخوش تغییرات مهمی شده است تفاوت در جمعیت و توسعه شهر نشینی ، تفاوت  در کارکردها و عملکرد ها، تفاوت در فرهنگ  یا شیوه زندگی از جمله این تغییرات است . امروز با شیوع مدرنیته این نگرش که روستا به عنوان محیطی محروم ، فقیر و فاقد امکانات مانند خدمات بهداشتی و برق ، آب ، مخابرات و نهاد های تفریحی جدید بوده و امکان شکل گیری قوه خلاقه و شکوفایی استعداد ها و استقرار افراد فرهیخته یا نخبه و هنرمند وجود ندارد ، همه نیرو های مستعد همه جوانان و افراد فرهیخته ای که در کذشته ((روستا زادگان دانشمند )) را تشکیل می دادند ، به شهرها مهاجرت کرده و ساختار جمعیت روستا به ساختار سالمندان و سالخوردگان تبدیل شده است . در این زمان است که روستاییان نیز مانند جوامع شهری مصرف کننده می شوند و کالاها از شهرها به روستا ها سرازیر می گردد و با گسترش فناورها و تولید انبوه کالاها، روستاها نیز به مثابه بخشی از بازارهای شهری ، در امتداد بازار شهر قرار می گیرند . با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری با ایجاد یک منظومه ی کامل در زمینه ی مسائل اقتصادی . یعنی اصلاح الگوی مصرف ، مسئله ی جلو گیری از اسراف ، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف ، مسئله ی جهاد اقتصادی ، و تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی میتوان حرکت عمومی کشور را در زمینه ی اقتصادی و توسعه روستا هاساماندهی کرد .
ارکان اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی (Resistiveeconomy )   روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد ، در شرایطی که صادرات و واردات برای آن کشور مجاز نمی باشد .
مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی عبارتند از :
الف:  مقاوم بودن اقتصاد
ب: استفاده از همه ی ظرفیتهای دولتی و مردمی
ج: حمایت از تولید ملی
د: مدیریت منابع ارزی
ه: مدیریت مصرفی

بررسی وضعیت روستاها به عنوان اساس اقتصاد مقاومتی
بر اساس آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن در سال نود و یک، ۲۸درصد جمعیت ایران در روستا ها ساکن می باشند . شناسایی سرمایه های انسانی ، فیزیکی و مالی در روستا ها بهترین راهکار توسعه روستاها می باشد . باید توجه داشت کشوری توسعه یافته نخواهد بود مگر اینکه روستاهای آن توسعه یافته باشند. این در حالی است که کاهش در آمد روستائیان و عدم وجود برنامه استراتژیک جهت توسعه پایدار روستاها منجر به مهاجرت و تخلیه بسیاری از روستاها شده است . به طور کلی می توان اصلی ترین دلایل مهاجرت از روستا به شهر که قطب مهم اقتصاد کشاورزی و دامی می باشد را چنین عنوان کرد :
۱-  ضریب خدمت رسانی به روستائیان نسبت به شهرها بسیار پایین است.
۲- متاسفانه در مواقعی روستاو روستایی شخصی کم فرهنگ بی سواد و…. تلقی می شد که این نگاه یکی از دلایل مهاجرت از روستاها گردید.
۳- از طرفی تولیدات کشاورزی ما به صورت سنتی باقی ماند و در جهت مکانیزه و صنعتی شدن آن تلاش بسزایی انجام نگرفت .
۴- روستاهای ما از نظر عمران و آبادانی و امکانات اولیه به اندازه شهرها مورد توجه قرار نگرفت و چون این امکانات در شهرها وجود داشت انگیزه های برای مهاجرت و باعث بوجود آمدن حاشیه نشیینی در شهرها گردید.
۵- بیشتر جوانان روستایی دارای تحصیلات عالی شدند و بستر مناسب برای آنها در روستا فراهم نگردید .
۶- آینده نامعلوم پدران جوانان روستایی که بیمه بازنشستگی نداشتند شرایط را برای مهاجرت فراهم نمود .
۷- عدم چاره اندیشی برای خرید محصولات کشاورزی به قیمت مناسب که بیشترین بهره را دلالان می بردند.
۸-عدم پرداخت خسارت از طرف بیمه برای محصولات کشاورزی در حد مطلوب و قابل توجه که بر اثر حوادث و بلایای طبیعی به وجود می آمد.

نقش و جایگاه اقتصادی مقاومتی در روستاها
امروزه یکی از ضرورتها این است  که برای آسیب های مذکور باز نگری و چاره اندیشی کنیم و با استفاده از ظرفیت روستاها ، این مناطق را به محل ایجاد شغل های متنوع و پر در آمد مبدل کنیم . راهکارهای دستیابی به این هدف عبارتند از :
۱    بر قراری ارتباط مستقیم مسئولان روستاها با مردم و دادن اعتماد به روستائیان جهت جلب مشارکت روستائیان برای رشد و توسعه این مناطق
۲    استفاده از ظرفیت نخبگان هر روستا و در نظر گرفتن منافع جمعی دراز مدت نسبت به منافع فردی لحظه ای و کوتاه مدت
۳    باز کردن راه سرمایه گذاری در روستاها توسط دولت
۴    همکاری روستاییان برای جمع آوری سرمایه های اندک وتبدیل آنها به سرمایه های بزرگ برای ایجاد فعالیت های تولیدی
۵    فراهم کردن زمینه لازم برای تثبیت جمعیت روستایی و پیشگیری از مهاجرت در این مناطق
۶    تقویت فضای کسب و کار و تولید
۷    برنامه ریزی و فرهنگ سازی
۸    رفع بیسوادی در افراد زیر ۴۰سال تا ۵۰ سال آینده به این دلیل که آموزش مهمترین محور توسعه هر جامعه است .
۹    بهره برداری خوب از امکانات روستاها و استفاده از پتانسیل های موجود در روستاها
۱۰    ارتقای سطح تولید در روستا ها و افزایش صادرات از روستاها به خارج از کشور
۱۱    تدوین شناسنامه ی توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی روستاها
۱۲    اجرای طرح آمایش سرزمینی
۱۳    نهادینه شدن حمایت از تولید ملی در خانواده ها به محوریت و مدیریت بانوان
۱۴    راه اندازی شورای علمی روستایی در سطح روستاها
۱۵    اجرای بیمه های روستایی ، سرمایه گذاری بانکی ، تامین منابع خرد مالی ایجاد صندوق های قرض الحسنه روستایی و… در راستای توسعه مناطق روستایی
۱۶    مدیریت زمین برای تامین مسکن توسعه روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط طرحهای توسعه و عمران کشور
۱۷    احیای بافتهای فرسوده روستایی از طرق روشهای کار آمد
۱۸    برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی
نتیجه گیری
از آنجایی که فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزه دیگر ، نیازمند تولید دانش و ادبیات متناسب با آن می باشد می باید در حوزه مدیریت پژوهش اقتصادی نیز وارد شده و ادبیات جدیدی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تولید در جامعه رایج کرد و آن گاه با مدیریت آموزش ، آن ادبیات و فرهنگ تولید شده را در اذهان قرار داد تا افراد جامعه با این رویکرد جدید انس گیرند.
البته فراتر از آمزش می بایست به دنبال ایجاد الگوهای عملی برای فرهنگی اندیشیدن و فرهنگی رفتار نمودن جامعه در حوزه عملکرد های اقتصادمقاومتی باشیم . در همین راستا می بایست همه رسانه ها مراکز دولتی و خصوصی و نیمه دولتی و عمومی به کار گرفته شود تا فرهنگ اقتصاد مقاومتی در همه جا به عنوان یک دغدغه اصلی جامعه مطرح و به عنوان یک ارزش اساسی جامعه ترویج شود.
از طرفی به منظور تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی در کشور شایسته است که بخش کشاورزی و دامدارای به عنوان یک فرصت تلقی گردیده و فاصله عمران و آبادانی بین شهر و روستا به حداقل رسانده شود . همچنین با تضمین آینده روستاییان از جهت بیمه بازنشستگی و بیمه محصولات کشاورزی و دامی می توان آرامش خاطر بیشتری در جهت تولد و رشد و توسعه اقتصاد بخش کشاورزی و دامی که امروزه یکی از قطبهای مهم اقتصادی در دنیا به شمار می رود ایجاد کرد تا انشاءا… کشور بتواند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری می باشد گام بردارد.

* فیروز مهدی زاده /دکتری برنامه ریزی 

نظر شما چیست؟

۳ نظر

 1. علی y گفت:

  عده ای با نام دولت تدبیر و امید دارند خرابکاری دولت قبل را تکرار کنندآقای x دست از عوام فریبی مردم بردار دولت را بازیچه خود قرار نده خودت ….هستی

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ناشناس UNITED STATES گفت:

  البته این اقا که خودشونو دکتر مینامند فعلا دانشجو هستن و از سال ۸۶ به بعد رفتن دانشگاه ازاد و از اون مدرکهای ارتباطی گرفتن فقط با رابطه ودفلان. فلانی اینجوری کارتو را میندازم فلانی اینجوریربهت وامومیدم و صدها دروغ دیگه.حالا شدن صاحب نظر خودشونو مهندس مینامند یه نفشه بهش بدین بگین با برنامه نقشه کشی نه با دستت یه نقشه بکش ببینین میتونه.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • دانشجو گفت:

   خوب که چی – اگه نظر وایده اش مشکلی داشت خواهشابگویید در مورد مدرکش هم حتما یه کسایی بالات نشستند نظر میدهند تورا سننه

   Thumb up 0 Thumb down 0

نوشته های جدید