انتقاد از مسئولان ممنوع است !!!

آزادلو : نمی دانم درجامعه متمدن امروزی اگرخبرنگاری درمورد موضوعی یا فلان مسئول و یا نهادی مطلب می نویسد و عملکردش را نقد می کند ویا درمورد آن اظهار نظرمی کند مسئول فوری ازکوره درمی رود ووبااظهارات ویا پرخاشگری دررفتاروکردارخویش منتقد را به ندانم کاری متهم می کند وسپس بدون هیچ منطقی نقد اورارد می کنند.

⬅️انتقاد خبرنگاران ازمسئولان وبرخورد آن مسئول با خبرنگار اوج نقدناپذیری مسئولان را نشان می دهد این درحالی است که روند دامنه عدم پذیرش انتقاد ازسوی نهادها و مسئولان روز به روزوسیعتر می شود روزی که فلان مسئول رده بالا دریک شهرستان با تندخویی و پرخاشگری خبرنگار را از اطاق خود بیرون می راند ویا با فشارهای گوناگون وغرض ورزی شخصی درصدد فشار بروی برمی آیند و…

⬅️این در حالی است که معمولا توقعات و خواسته های نابجا وغیر متعارف مسئولان از خبرنگاران وهمچنین عدم آگاهی کافی و وافی مسئول نسبت به نحوه و چگونگی پوشش اخبار ورویدادها توسط خبرنگاران و همچنین مقوله خطیر اطلاع رسانی وخبر ،همیشه نسبت به پوشش جلسات ویاعملکردشان شاکی اند ودچارسوء تفاهم می شوند وخودرا عاری ازهرگونه خطا می بینند.

⬅️معیارسنجش هرمقام مسئول با انتقاد پذیری وانتقادناپذیری وی درجامعه مطرح می شود درشناسایی ریشه های عدم پذیرش انتقاد مسئولان می توان به مبانی فکری مسئولان اشاره کرد،درمبانی فکری مسئول جایی برای تنوع درکها و فهم ها ازیک موضوع هیچ وقت لحاظ نشده است ویا دربرخی موارد ضعف اخلاقی فلان مسئول مانند تکبروخودبزرگ بینی باعث می شود نقد کردن به دشمنی وخصومت تبدیل شود.

⬅️اما برای تشخیص اینکه همیشه درهرنقدی برسر موضوعی آیا حق با مسئول ویا فلان نهاد است یا خبرنگار،بهترین مرجع حل اختلاف وبهترین قاضی درجامعه پویا، همیشه افکارعمومی ومردم هستند چرا که افکارعمومی همیشه نسبت به کاستی ها و یا عملکرد فلان مسئول نظارت مستقیم دارند.

⬅️درپایان سخن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورد انتقاد پذیری وپاسخگویی مسئلان را یاد آور می شوم که فرمودند: «هیچ دستگاهى نباید خود را از انتقاد و نقد، مصون و از عیب، خالى بداند؛ همه‌ى دستگاه‌هاى کشور باید مورد نقد منصفانه قرار بگیرند و همه در جهت اهداف نظام و در چهارچوب آن، رفتارخود را اصلاح کنند. دولت، مجلس، قوه‌ى قضاییه و سایر دستگاه‌هایى که در کشورهستند و مسؤولیت‌هاى مهمى بر دوش آنهاست، همه مشمول این قاعده‌ى کلى هستند؛ نقد، اصلاح و پاسخگویى. این، معناى حقیقى اصلاح نظام مورد نظر اسلام است.»

⬅️امیدواریم روزی فرا رسد که ضربات چکشی مسئولان دربرخورد با منتقدان ازپای بایستدومسئولان همه پاسخگو باشند، پاسخگوى کارخود، پاسخگوى تصمیم خود، پاسخگوى سخنى که بر زبان آورده‌اند و تصمیمى که گرفته‌اند، ان شا…

 🖊 سید یعثوب حسینی

http://uupload.ir/files/e8y3_photo_2017-07-01_22-09-52.jpg

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید