بیمارستان ولایت گرمی به مرکز آموزشی، درمانی ارتقا یافت.

آزادلو : دکتر قربانی مدیر شبکه بهداشت و درمان #گرمی گفت: قبل ازاین ارتقاءبیمارستان ولایت گرمی از اعتباربخشی در حوزه آموزشی محروم بود و با وجود تربیت دانشجو در این مرکز درمانی، اما اعتباربخشی آموزشی به آن تعلق نمی‌گرفت.
وی تصریح کرد: از این رو با پیگیری‌های صورت گرفته به این مرکز گرید آموزشی هم افزوده شد و با برخورداری از اعتباربخشی آموزشی، درمانی و سازمانی به مرکز آموزشی، درمانی ارتقا یافت.
دکترحسین قربانی در ادامه با اشاره به فعالیت صدها نفر کادر درمانی و پرسنلی در این بیماستان اظهار کرد: این بیمارستان هدیه مقام معظم رهبری در سفربه این شهرستان است و براساس شاخص های تعریف شده خدمت رسانی کرده و کادر پرسنلی آن با تمام توان و تلاش جدی تصمیمات درستی را در حوزه ارتقای سلامت مردم اتخاذ کردند.
مدیرشبکه بهداشت و درمان گرمی از راه اندازی دانشکده پرستاری گرمی از سال ۱۳۸۹درساختمانی با زیربنای تقریبی ۱۰۰۰ متر در محل بیمارستان ۱۷ شهریور قدیم شهرستان گرمی نیزخبرداد و تصریح کرد:در حال حاضربیش از ۱۰۰ نفر دانشجو در رشته پرستاری و مامایی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند و کادر آموزشی و مربیان با تجربه بیمارستان ۹۶ تختخوابی ولایت گرمی نیز نسبت به امر آموزش متناسب رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان اقدام می نمایند.
وی از راه اندازی دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان ولایت گرمی درآینده ای نزدیک با اعتبار بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز خبرداد و افزود: با اجرای طرح تحول نظام سلامت شاهد افزیش سطح فعالیت جامعه پزشکی و خدماتی در مراکز بهداشتی و درمانی هستیم چرا که حجم مراجعان افزایش یافته است.
وی با کمرشکن خواندن هزینه‌های درمانی قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت بیان کرد: پس از اجرای طرح تحول سلامت شاهد افزایش چشمگیر خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان گرمی نیز هستیم اما کاستی هایی نیز در این خصوص اهالی مطرح می کنند که در تلاشیم کاستی های موجود در بحث کمبود پزشکان متخصص و تجهیزات پزشکی و درمانی در این شهرمرتفع شود.

http://uupload.ir/files/gdgv_photo_2017-10-28_23-51-02.jpg

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید