جمعیت روستایی در استان اردبیل در حال کاهش است

آزادلو : رئیس سازمان برنامه وبودجه استان اردبیل گفت: جمعیت روستایی این استان بر اساس نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال ۹۵ به شدت کاهش یافته است .

http://img8.irna.ir/1396/13960418/82591541/82591541-71729037.jpg

داود شایقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه تمرکز جمعیت در شهر اردبیل و شهر پارس آباد کاملا محسوس یوده و بیشترین کاهش جمعیت روستایی در روستاهای شهرستان کوثربا ۴٫۶۲درصد ،نیربا ۳٫۵۷درصد و گرمی با ۳٫۱درصد را شاهد هستیم .
وی افزود: سهم جمعیت استان از جمعیت کل کشور در سال ۹۰ در حدود ۱٫۶۶درصد بوده که در سال ۹۵ این آمار به ۱٫۵۹ درصد کاهش پیدا کرده است .
شایقی درباره میزان کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری افزود: جمعیت روستایی این استان از ۳۶ درصد به ۳۱٫۸۲درصد و جمعیت شهری هم از ۶۴ درصد در سال ۹۰ به ۶۸٫۱۸درصد در سال ۹۵ رسیده است .
رئیس سازمان برنامه وبودجه استان اردبیل درخصوص درصد جمعیت باسواد استان بیان کرد: درصد جمعیت باسواد این استان از ۸۰٫۸درصد درسال ۹۰ به ۸۳٫۱درصد در سال ۹۵ رسیده که این رقم نوید دهنده جهش های آموزشی در این استان است .
شایقی میزان جمعیت استان اردبیل را یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۲۰ نفر اعلام کرد وگفت: بر اساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن و با توجه به این میزان، جمعیت استان یک میلیون و ۲۴۸ هزارو ۴۸۸ نفر در سال ۹۰ بود که نرخ رشد جمعیت در طول این مدت ۳۵درصد افزایش داشته است
وی اضافه کرد: این نرخ رشد در نقاط روستایی و شهری تفاوت زیادی دارد و براساس میانگین بدست آمده نرخ رشد نقاط روستایی استان منفی ۲٫۱ ونرخ رشد نقاط شهری استان ۱٫۶۳ بوده است.
رئیس سازمان برنامه وبودجه استان اردبیل افزود: این روند در شهرستان های مختلف استان هم متفاوت است بطوریکه میزان جمعیت در اردبیل ۱٫۴۳درصد ودر پارس آباد ۵۱/۰درصد افزایش یافته و در بقیه شهرستانهای استان میزان جمعیت کاهش داشته است .
شایقی با اشاره به میزان کاهش جمعیت در شهرستان های استان افزود: میزان جمعیت در شهرستان کوثر ۳٫۳۲ درصد، نیر۲٫۴۸درصد، گرمی ۱٫۸۱درصد و شهرستان خلخال ۱٫۲۴درصد کاهش داشته است.
سرشماری عمومی نفوس ومسکن همزمان با سراسر کشور آبان ماه سال ۹۵ برگزارشد که براساس این سرشماری میزان جمعیت استان اردبیل از یک میلیون و ۲۴۸هزار و ۴۸۸ نفر در سال ۹۰ به یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۲۰ نفر رسیده است.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید