حق آبه اردبیل از رود «ارس» محفوظ است

میرحمایت میرزاده - کراپ‌شده

آزادلو نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: حق آبه استان اردبیل از رود مرزی ارس محفوظ است.

سید حمایت میرزاده در گفتگو با مهر تصریح کرد: موضوع انتقال آب ارس به استان‌های همسایه به صورت جدی توسط نمایندگان استان در حال بررسی است.

وی افزود: در این انتقال بی‌شک حق آبه استان را با چنگ و دندان حفظ می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم قطره‌ای از حق آبه استان انتقال یابد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: انتظار می‌رود رسانه‌ها نیز در پرداخت به این موضوع حساسیت‌های قوی منطقه‌ای را در نظر بگیرند.

میرزاده با تأکید به اینکه موضوع مدیریت منابع آبی اهمیت جدی دارد، اضافه کرد: در محدودیت منابع باید از داشته‌های خود به جد محافظت کنیم.

وی با بیان اینکه در خود شهرستان گرمی، روستاها با کمبود منابع آب شرب مواجه هستند، ادامه داد: برنامه‌ریزی‌هایی برای تأمین نیاز شرب در دست اقدام است و امید می‌رود تا سال آینده به وضعیت مطلوب دست یابیم.

نماینده مردم گرمی ر مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص تأمین آب کشاورزی شهرستان نیز سدهایی در دست احداث بوده و برخی در حال مطالعه است.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید