سازمان تأمین اجتماعی چترحمایتی خود را از مردم باز کرده است

سازمان تأمین اجتماعی چترحمایتی خود را از مردم باز کرده است

آزادلو :  مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از مردم در شرایط سخت چتر خود را بازکرده است وبرای ارائه خدمات بهتر بدهکاران نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

سعیدبشرخواه در نشست با فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهرگرمی با اشاره به اهمیت خدمت به مردم بدون نگاه قومی و سیاسی در تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی از جمله مجموعه‌هایی است که برای حمایت از مردم در شرایط سخت چتر خود را بازکرده که در این شرایط باید افراد و مجموعه‌هایی اعم از نهادها ،سازمانها بویژه شهرداریهای استان که به این سازمان بدهکار بوده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به عدم وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به دولت گفت: درآمدهای این مجموعه از مردم تأمین‌شده و برای مردم نیز هزینه می‌شود، همچنین این سازمان درآمدزا و فعال اقتصادی نیست که این موضوع در کنار عدم پرداخت بدهی شامل زیان به خود مردم می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل در این دیدار سازمان تأمین اجتماعی را یک سازمان درآمد و هزینه عنوان کرد و گفت: درآمد اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌ها است و ارائه به موقع ۲۶ خدمت مختلف بیمه‌ای و درمانی مستلزم همکاری کارفرمایان و تمام شرکای اجتماعی است.

سعید بشرخواه افزود: اداره کل تأمین اجتماعی استان ماهانه بیش از۲۰ میلیارد تومان بابت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت بیمه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان این که تأمین اجتماعی استان  مساعدت‌های زیادی به مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه داشته است، اظهار کرد: توقع متقابل این اداره کل از شهرداری های استان بویژه شهرداری گرمی  این است که نسبت به انجام توافقات فیمابین در وقت قانونی و مقرر اقدام نماید.

فرماندارگرمی هم در این نشست  خاطرنشان کرد: این شورا در مصوبه‌ای شهرداری گرمی را ملزم کرده تا تکلیف بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را مشخص و نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

امامی برتعامل وهمکاری بیشتر مجموعه شهرداری با تأمین اجتماعی استان تأکید کرد و افزود: هدف هر دونهاد شهرداری و تأمین اجتماعی خدمت به مردم و فراهم کردن آسایش و آرامش شهری و اجتماعی آنان است و تعامل این دو رکن بزرگ شهری می‌تواند به رضایت بیشتر جامعه هدف که همان مردم است بیانجامد.

وی تشکیل جلسات کارشناسی و مشترک شهرداری با سازمان‌ها را در راستای حل و فصل مباحث و مسائل بین سازمانی ارزیابی و خاطرنشان کرد: مجموعه جدید مدیران شهری وارث مشکلاتی هستند که نقشی در به وجود آوردن آنها نداشته‌اند.

میکائیلی رئیس شورای شهرگرمی هم  درادامه افزود: به شهردار جدید تأکید کرده‌ایم به گونه‌ای مدیریت کنند تا از یک طرف بدهی جدید به تأمین اجتماعی ایجاد نشود و از سوی دیگر طبق یک جدول زمان بندی شده بدهی‌های خود به این سازمان را تسویه نمایند.

وی با تقدیر از اقدامات تأمین اجتماعی در همکاری با شهرداری در محاسبه و پرداخت بدهی گفت: تعامل و همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان با مجموعه شهرداری گرمی خوب بوده و معتقدیم در سایه همدلی و تعامل می توانیم مسائل فی مابین را حل و فصل کنیم.

کامرانی شهردارگرمی نیزدر این نشست گفت: مجموعه شهرداری در حدود ۲ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی استان بدهی دارد که این مبلغ از دوره‌های گذشته به ما به ارث رسیده است.

وی تأکید کرد: بدهی‌های جاری شهرداری تقسیط گردیده و سعی ما بر پرداخت به موقع بدهی به تأمین اجتماعی است.

شهردارگرمی گفت: بدهی شهرداری گرمی به تأمین اجتماعی استان در بخشهای بیمه کارگران و کارکنان و بدهی بابت پیمان‌ها است که با رایزنی و تشکیل جلسات تعاملی درصدد هستیم فرایند پرداخت بدهی‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند سید یعثوب حسینی/.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید