سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه های اردبیل

سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه های اردبیل

آزادلو : سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه های استان اردبیل انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از سرشماری بهاره گونه قرقاولدر زیستگاه های شکار ممنوع نوار مرزی شهرستان های گرمی، پارس آباد و بیله سوار خبرداد.

محمد خداپرست افزود: با توجه به رفتارشناسی این گونه در فصل جفت یابی و بروز علایم طبیعی از طرف گونه نر جهت انتخاب جفت و قلمرو و ایجاد آوای خاص در هر روز صبح یک ساعت پیش از طلوع آفتاب و یک ساعت پس از آن، گروه های سرشماری واحدهای شهرستانی با پشتیبانی اداره کلحفاظت محیط زیستاردبیل اقدام به سرشماری نموده است.

وی اظهار داشت: با شمارش و ثبت آواهای گونه نر در ۱۹ زیستگاه با مساحتی در حدود ۱۴۰ هزار هکتار در سطح استان،حداقل جمعیت این گونه جمعا ۴۴۳۱ طاقه قرقاول برآورد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما وی با اشاره به اینکه قرقاول نماد حیات وحش استان اردبیل است گفت: با توجه به برنامه های حفاظتی و پایش مستمر زیستگاه های قرقاول و ممنوعیت شکار و صید در این مناطق و همچنین همکاری عوامل مرزبانی در این امر مهم، وضعیت و جمعیت این گونه رو به بهبود ارزیابی می شود.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید