شورای استان نقطه اتصال و اتحاد شورای شهرستان‌ها است

آزادلو : سخنگوی شورای استان اردبیل گفت: شورای عالی استان نقطه اتحاد و اتصال شهرستان‌های مختلف با یکدیگر است.

بهمن قهرمانزاده در گفتگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: این شورا که تاکنون آنطور که باید و شاید خود را نشان نداده است، شورایی مشورتی و نظارتی بوده و در همه مسائل استان ورود پیدا می‌کند.

وی با تشریح وظایف این شورا گفت: نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های استان، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و عملکرد شوراهای شهرستان‌ها، نظارت بر درآمد‌های شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌های استان، ارتباط شوراهای شهرستان با یکدیگر از وظایف این شورا است.

سخنگوی شورای استان اردبیل اضافه کرد: ارائه پیشنهاد به شورای عالی استان‌ها در راستای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و ثروت در سطح استان از دیگر اهداف اساسی این شورا در سطح استان اردبیل است.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی این شورا هماهنگی با همه دستگاه‌ها برای توسعه برنامه‌های مختلف است، افزود: استعلام موانع و محدودیت‌های پیش روی شهرستان‌ها و انعکاس آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط از برنامه‌های کاری پیش روی شورای استان اردبیل است.

قهرمانزاده نظارت دقیق بر عملکرد و درآمد شهرداری‌ها و جلوگیری از هزینه‌های بیهوده را ضروری دانست و افزود: این شورا در نظر دارد بصورت میدانی از کلیه شهرستان‌ها و بخش‌های استان اردبیل بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بررسی ظرفیت و پتانسیل توسعه صنعت گردشگری تفریحی ورفاهی و ایجاد صنایع تبدیلی و تقویت کارگاه‌های خرد و متوسط وبنگاه‌های تولیدی وتبدیلی در سطوح وبخش‌های مختلف از دیگر برنامه‌های مهم شورای استان اردبیل است.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید