طرح ایجاد شهرستان اصلاندوز به هیئت دولت ارسال شد

اصلاندوز - استان اردبیل.jpg

آزادلو : طرح ایجاد شهرستان اصلاندوز در شمال استان اردبیل جهت تایید و تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل در این خصوص گفت: سال گذشته، طرح شناخت شهرستان اصلاندوز به صورت کارشناسی در استانداری اردبیل تهیه و به وزارت کشور ارسال شد.

ماریا موسوی ادامه داد: به دنبال پیگیری طرح، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور از منطقه بازدید میدانی به عمل آورده است.

بخش اصلاندوز در جنوب غربی شهرستان پارس آباد واقع شده بیش از ۵۸۰ کیلومترمربع مساحت دارد.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت اصلاندوز بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر می باشد.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید