مدیریت جامع در منطقه آزاد تجاری اردبیل اعمال شود

آزادلو فرماندار بیله سوار گفت: ضروری است مدیریت جامع در منطقه آزاد تجاری استان اردبیل اعمال شود.

آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان به انتخاب محدوده منطقه آزاد تجاری استان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه سه شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس آباد در این محدوده واقع شده اما برای استفاده بهینه نیازمند مدیریت جامع هستیم.

وی افزود: در خود شهرستان بیله سوار راه اندازی منطقه آزاد برکات متعددی خواهد داشت و به ویژه در رفع مشکل بیکاری این شهرستان موثر خواهد بود.

فرماندار بیله سوار با اشاره به اینکه منطقه آزاد می تواند به دروازه ورودی سرمایه گذاری تبدیل شود، اضافه کرد: راه اندازی منطقه آزاد حتی در اشتغال استان و جذب نیروهای غیر بومی نیز موثر خواهد بود.

حلیم در تشریح ظرفیت های شهرستان بیله سوار که می تواند در منطقه آزاد تجاری به کار گرفته شود، به گمرک و پایانه مرزی اشاره و تاکید کرد: بی شک این دو امکان شهرستان زیرساخت های اساسی منطقه آزاد به شمار می رود.

وی با بیان اینکه با کمک این زیرساخت خط ترانزیتی منطقه آزاد تکمیل می شود، اضافه کرد: منطقه آزاد مطالبه جدی مردم استان اردبیل است و امید می رود با راه اندازی آن زمینه توسعه صادرات استان فراهم شود.

نظر شما چیست؟

۱ نظر

  1. گرمیلی UNITED STATES گفت:

    برخی افرادانتظاراتشان ازمنطقه آزادبافلسفه ایجاد این مناطق همخوانی نداردمعمولا درمناطق آزاد افراد بیکار که فاقد سرمایه هستندفوقش کارگرساده خواهند بود تجاروسرمایه داران مناطق دیگردرجایگاه صادرات وواردات خواهند ایستاد،ایجاداشتغال در منطقه آزادمعمولامحدودمیباشداگرعدم بکارگیری افراد بازنشسته وسالخورده درادارات مخصوصا درفرمانداری ها استانداریها ووزارتخانه ها که شاید ۱۰برابر کارمند عادی دریافتی دارنداجرایی شود ازخیل عظیم بیکاران به طور ملموس کاسته خواهد شد .

    Thumb up 0 Thumb down 0

نوشته های جدید