معضل بیکاری استان با برنامه ریزی و فداکاری برطرف می شود

آزادلو : استاندار اردبیل گفت : معضل بیکاری حاکم بر این استان را می توان با برنامه ریزی مناسب و فداکاری مدیران اجرایی برطرف کرد.

اکبر بهنام جو ، پنجشنبه شب در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اردبیل افزود : این استان دارای استعدادها و ظرفیت های فراوان در سه بخش سیاحتی ؛ کشاورزی و صنعتی است و مدیران ذیربط توانمندی های خودشان را در هر سه حوزه استخراج و به شکل مناسب برای استفاده از آنها به منظور ایجاد اشتغال پایدار برنامه ریزی کنند.
وی اظهار کرد: می توان با پرهیز از بخشی نگری ، اندکی تلاش بیشتر و مشخص شدن سهم هر اداره در ایجاد اشتغال در بخش های گردشگری ؛ کشاورزی و صنعتی به آسانی معضل بیکاری را در سه سال آینده در استان اردبیل به کمترین میزان خود کاهش داد و آن را به یک رقم معقول و قابل قبول رساند.
بهنام جو تشریح کرد : بیکاری در زمان حاضر برای خانواده های زیادی در استان اردبیل به یک گرفتاری و دغدغه تبدیل شده و برای رفع آن در کوتاه ترین زمان ممکن باید سایر کارهای حاشیه ای تعطیل و بطور صرف به افزایش هرچه بیشتر روند سرمایه گذاری در طرح های اشتغالزا پرداخت.
او همچنین فرمانداران شهرستانهای استان اردبیل را نیز به رصد و پیگیری مرتب موضوع اشتغال و فعالیت های انجام شده در این ارتباط در حوزه مدیریتی خود فراخواند و خواستار تشکیل یک نشست ویژه برای این منظور در استانداری اردبیل شد.
بیکاری یکی از مشکلات استان اردبیل می باشد و بر اساس برخی آمارها نرخ بیکاری در استان بیشتر از بسیاری از مناطق کشور است.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید