مغان امیدوار به نگاه مثبت بهنام جو

http://uupload.ir/files/whny_nc8d_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

آزادلو : اکبر بهنام جو در حالی بعنوان استاندار جدید اردبیل انتخاب شد که سابقه درخشان وی در مسئولیت های مختلف به خصوص در بخش گردشگری نشان دهنده روزنه امید در میان اهالی این استان به خصوص دشت مغان است.

ابتدا حضور شما را در این استان بی نظیر که از شمال تا جنوب استعدادهای بالقوه فراوانی دارد، ارج نهاده و امیدواریم با بالفعل کردن این قابلیت ها، برگ زرین دیگری بر پرونده درخشان خود بیفزایید.

قطعا شما با سابقه طولانی که در این استان داشتید، بهتر و بیشتر از هر کسی بر مشکلات و مطالبات مردم اشرافیت دارید. اما جهت یادآوری خدمت حضرتعالی عرض می کنم، دشت مغان به واسطه کم توجهی های چند ده ساله روز به روز قامت رنجورش خمیده تر می شود.

آمار اسفناک مهاجرت جمعیت جوان این منطقه به واسطه نبود فرصت های شغلی به دیگر استان ها نگران کننده بوده و اکنون شاهد افزایش جمعیت پیر در شهرستان های مرزی هستیم که با ضربه زدن به تولید ملی در بخش کشاورزی و دامداری، آینده ای نه چندان خوش و خالی از سکنه را برای مغان ترسیم می کند.

جناب بهنام جو، اکنون مغان به نگاه مثبت شما نیازمند است. یاریگر توسعه این دشت زرخیز باشید و مطمئن باشید مردم مغان همیشه قدردان زحمت کشان بوده اند و اثبات این مدعا نیز در طول تاریخ ثابت شده است.

نگاه جزیره ای در توسعه ضربات مهلکی به ارتباط بین شمال، مرکز و جنوب استان وارد کرده است. مبرهن است توسعه متوازن استان با تامین مطالبات عمومی به خصوص تقویت زیرساخت های ارتباطی ریلی، زمینی و هوایی و همچنین پیگیری تصویب نهایی منطقه آزاد اردبیل سهل خواهد بود.

مردم مغان و به خصوص رسانه های منطقه دست شما را در امر خدمت رسانی گرفته و امیدوار به ترمیم شکاف عظیم چند دهه گذشته و به خصوص سال های اخیر هستند. علی برکت الله

✍️علی قاسمیان کردلر

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید