مقایسه مغان با جهان به قلم ناصر معظمی

مقایسه مغان با جهان

آزادلو : اینکه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی ایران در خصوص ترانزیت و تجارت بین الملل در کل جهان بینظیر است حقیقتی است که سرمایه گذاران خارجی نیز به اهمیت آن واقفند . برای اثبات این ادعا مسابقه دولتها و شرکتهای فراملی برای حضور در ایران که در پی توافق هسته ای شروع شد کفایت خواهد کرد . اما اینکه در بین مرزهای کشور ،  شهرستان مغان (گرمی)  بعنوان دروازه قفقاز – روسیه و اروپای شرقی از بعد تجارت بین الملل – ترانزیت – صادرات – توریستی اهمیتی فراتر از سایر گمرکات و مناطق آزاد کشور و آسیا در تصاحب بازار عظیم روسیه دارد و میتواند منبع مناسبی برای جایگزینی درآمد نفتی باشد موضوعی است که از دید مقامات اقتصادی کشور مغفول مانده است.

     برای فهم بهتر اهمیت سوق الجیشی منطقه مغان ، باید اجمالأ به اهمیت استراتژیکی ایران در قیاس با ممالک مهم ترانزیتی دیگر قاره ها اشاره شود.

      * قاره امریکا – بجز بولیویا و اروگوئه تمام ممالک آن ، مستقیمأ بواسطه اقیانوسهای آرام و آتلانتیک با جهان خارج در ارتباط بوده و برای ورود به دریای آزاد وابسته به دیگر ممالک حاشیه این اقیانوسها نیستند.  این دو کشور نیز از چند سمت و فقط از طریق یک کشور حائل قابلیت ورود به اقیانوس ها را دارند و کشورهای حائل نیز برای تصاحب بازار این دو کشور در شرایط مساوی قرار دارند.در این قاره آنچه بیشترین اهمیت را در اتصال این دو اقیانوس دارد کانال پاناما است که نقش فوق العاده ای در ترانزیت و حذف مسیر دور جنوب قاره امریکا دارد . اما اهمیت تجارت و واسطه گری بین المللی کشور پاناما را تضیع کرده است. و منافع کشور پاناما از این کانال صرفأ عوارض دریافتی بابت حق ترانزیت کشتی های عبوری است.

      * قاره افریقا – این قاره که معمولأ از ممالک جهان سوم تشکیل یافته ، اکثر ممالک آن در حاشیه قاره واقع شده و مستقیمأ از طریق اقیانوس هند در غرب و اقیانوس اطلس در شرق و دریای مدیترانه در شمال با دنیای خارج در ارتباط مستقیم قرار دارند . ممالک داخلی این قاره فقیر از اقتصاد قابل تعریفی برخوردار نیستند تا ممالک حاشیه از ترانزیت خارجی یا تجارت بین المللی این ممالک داخلی چندان منتفع شوند. ضمن اینکه راهیابی این ممالک داخلی به دریاهای آزاد از طریق چند ممالک حاشیه این قاره ممکن بوده و یا به دیگر معنی، اهمیت کشورهای حاشیه ای برای ممالک داخلی تقریبآ برابر است.

    از بین ممالک افریقایی  تنها کشوری که اهمیت فوق العاده جهانی دارد مصر است که از طریق کانل سوئز دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل و بدینوسله مسیر دور افریقا را حذف مینماید بطوریکه مسیر انگلیس به هند را حدود ده هزار کیلومتر و مسیر دریایی روسیه به هند را حدود دوازده هزار کیلومتر حذف میکند.

      گرچه کانال سوئز برای مصر اهمیت ملی و حیاتی و برای تجارت بین الملل اهمیت جهانی دارد اما نقش اصلی آن صرفأ در ترانزیت بین الملل دریایی بوده و نتوانسته است بعنوان تقاطع تجارت جهانی نقش مهمی در تجارت بین الملل مصر ایفاء کند علت بر اینکه کشتیهای تجاری با عبور از این کانال کالاها را به بنادر کشورهای مقصد منتقل و کشورهای مقصد برای تهیه این کالاها نیازی به بازار تجارت بین الملل مصر احساس نمی کنند. بطور خلاصه میتوان گفت نقش مصر در عرصه تجارت بین الملل ، همانند کانال پاناما صرفأ ترانزیت خارجی است به همین دلیل در صدد است تا کانال دومی نیز احداث نماید.

      * قاره اروپا – قاره ثروتمند که ممالک حصه غربی آن مستقیمأ به دریاهای آزاد متصل هستند . اما در حصه شرقی آن برخی ممالک از طریق دریای سیاه و تنگه بسفر و داردانل به مدیترانه متصل و با دریاهای آزاد در ارتباطند و برخی اصلأ ارتباط مستقیم با دریای سیاه هم ندارند و این کشورها برای ورود به دریای سیا ه راهی جز عبور از برخی ممالک دیگر ندارند. ضمن اینکه تخلیه و بارگیری و ترانزیت ترکییبی و ترانشیپ مستلزم صرف زمان و هزینه است.

     در بین ممالک اروپایی ترکیه نیز مثل مصر در افریقا ، از طریق تنگه بسفر و داردانل نقش محوری ترانزیت بین الملل برای ممالک اروپای شرقی را بازی میکند اما در خصوص تجارت بین الملل ممالک اروپایی ، همانطوری که در خصوص مصر و پاناما هم ذکر شد با ورود کشتیهای تجاری به بنادر کشورهای شمالی حاشیه دریای سیاه نیازی به واسطه گری ترکیه احساس نمی شود.

      گرچه موقعیت استراتژیک ترکیه در خصوص ترانزیت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است اما این کشور به اقیانوس هند دسترسی مستقیم ندارد و کشتیهای آن کشور برای ورود به اقیانوس هند و جنوب و جنوب شرق آسیا بایستی طول مسیر دریای مدیترانه – کانال سوئز – دریای سرخ را طی کنند.

      * قاره آسیا –  قاره ای که بجز برخی ممالک میانه ، اکثریت کشورهای آن در حاشیه دریاهای آزاد یا اقیانوس هند واقع شده اند . ایران در بین کشورهای آسیایی تنها کشوری است که به تنهایی و همزمان و مستقیمأ هم به ممالک محصور آسیای میانه ، هم به ممالک عربی و هم دریاهای آزاد و بواسطه قفقاز و ترکیه به اروپای شرقی و غربی متصل است. گرچه ایران قابلیت ترانزیت مستقیم از طریق مسیر دریایی بین المللی را در اتصال اروپای شرقی و آسیای میانه با دریاهای آزاد را ندارد اما این امر دلیل بر کم اهمیتی آن نسبت به کانال پانامای امریکا ، کانال سوئز افریقا ، تنگه های بسفر و داردانل اروپا نیست ، بلکه اهمیت استراتژیکی آن بدلیل حذف مسیر هفت هزار کیلومتری دریایی دبی و جنوب و جنوب شرق آسیا – روسیه (دریای سرخ -کانال سوئز – مدیترانه – بسفر -داردانل -دریای سیاه ) علاوه بر ترانزیت جاده ای و ریلی و هوایی از بعد تقاطع تجارت جهانی نیز فراتر از هر یک از کشورهای مهم ترانزیتی سه قاره دیگر بوده و هنوز پتانسیل تجارت بین الملل ایران برای نفوذ در بازار روسیه و اروپای شرقی محفوظ است.

      با این که هر از چندگاهی طرح ایجاد کانال اتصال دریا خزر به آبهای آزاد جنوب ایران مطرح میشود و روسیه نیز در آرزوی تاریخی آنست اما این  طرح بلند پروازانه علاوه بر صرف هزینه کلان و زمان طولانی ، بدلیل تفاوت ارتفاع ۲۹ متری دریاهای آزاد با خزر امکان پذیر نبوده و نیازی هم به اتصال دریایی دو دریا احساس نمیشود چرا که در فرض اتصال دریایی خزر با آبهای گرم، همانند پاناما ، مصر و ترکیه صرفأ اهمیت ترانزیت دریایی ایران تقویت اما پتانسیل تجارت بین الملل آن با اتصال مستقیم بنادر ممالک حاشیه دریای خزر و حتی ممالک اروپای شرقی بواسطه روسیه – خزر – دریای عمان به دریاهای آزاد  از بین خواهد رفت.

       ایران هر زمان در صدد اتصال ریلی بنادر جنوب به ممالک شمالی خود بوده و در این راستا تا بحال دو رشته خط ریلی چابهار و بندر عباس به آسیای میانه احداث نموده که با این اتصال ، اهمیت تجارت بین املل ایران در مرز شمال شرق ایران تضیع گردیده و این ممالک با دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ، دیگر نیازی به واسطه گری تجارت بین الملل ایران ندارند. و در آمد ایران در این خصوص صرفأ از طریق ترانزیت خارجی خواهد بود. ضمن اینکه جمعیت کم و کویر قره قوم ترکمنستان و دوری ممالک آسیای میانه و روسیه به این مرز نیز در تضیع این پتانسیل کم تاثیر نیست.

     در شمالغرب کشور ، هر زمان جمهوری آذربایجان و روسیه خواستار اتصال خط ریلی خود به خطوط ریلی ایران بوده و در بیست و پنج سال گذشته چندین بار تفاهم نامه هایی در این خصوص امضاء اما تاکنون عملیاتی نشده و علت عملیاتی نشدن آن نیز از سوی ایران بوده است . تا اواخر دهه شصت تنها نقطه متصله خطوط ریلی ایران به شوروی سابق از طریق جلفا بوده که آنهم بدنبال اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان در جنوب ناحیه قره باغ منهدم و  قطع گردیده است .

      خط ریلی جمهوری آذربایجان که به خطوط ریلی روسیه – اروپای شرقی و دریای سیاه نیز متصل است در بیست کیلومتری مرز گرمی موجود و این خط ریلی تا آستارای جمهوری آذربایجان امتداد دارد.

     در سیاست اقتصاد ترانزیتی ایران طرحهای اتصال خطوط ریلی ایران ( قزوین – رشت – آستارا ) و (میانه – اردبیل – مغان ) جهت اتصال خطوط ریلی ایران به خط آهن جمهوری آذربایجان مطرح بوده و این طرحها تا رشت و اردبیل در حال احداث است اما ادامه آن بعلت هزینه سرسام آور این طرحها زمانبر خواهد بود. باید توجه داشت اجرای این طرح در کنار مزیتهایی که برای شهرستانهای مغان و آستارا دارد ، در گیلان از رشت تا آستارا تمامی اراضی شالیزار و در استان اردبیل نیز اراضی حاصلخیز مزروعی آبی دشت حاصلخیز مغان را تهدید خواهد کرد.

      اما مهمتر از این ، اتصال خط ریلی ایران به جمهوری آذربایجان نه تنها اهمیت و نقش محوری مغان را بعنوان دروازه روسیه و اروپای شرقی تضیع میکند . همانطوریکه در خصوص مرز شمالشرق نیز اتفاق افتاد ، منجر به تضیع اهمیت استراتژیکی شمالغرب و کلأ نقش تجارت بین الملل کشور خواهد شد . چرا که با اتصال جمهوری آذربایجان و روسیه به آبهای آزاد و ارتباط مستقیم آنها با دنیای خارج ، لزومی به ورود اتباع این کشورها به ایران جهت تهیه مایحتاج خود احساس نخواهد شد. جمهوری آذربایجان با ایجاد منطقه آزاد در جنوب و غرب و شمال خود ، میتواند بازار داخلی خود – گرجستان و روسیه را تصاحب کند یا اینکه روسیه و گرجستان با این اتصال به بنادر جنوب ایران اصلأ نیازی به جمهوری آذربایجان هم نخواهند داشت.

       بیست و پنج سال طلایی از زمان تجزیه نظام کمونیستی گذشت . ممالک وراث شوروی به اقتصاد آزاد رو آورده و هنوز هم بازار بکر مصرفی هستند. اما ایران هنوز هم نتوانسته از این بازار ثروتمند حداقل استفاده را ببرد. اگر منتظر اتصال راه آهن ایران به خط ریلی جمهوری آذربایجان بنشینیم شاید بیست و پنج سال دیگر هم سپری شود ضمن اینکه اتصال خطوط ریلی ایران و جمهوری آذربایجان نه تنها موجب تضیع اهمیت تجارت بین الملل ایران خواهد شد ، اتصال فیزیکی این خط به خط ریلی سراسری شوروی سابق بعلت تفاوت عرض ریلهای دو کشور مقدور نخواهد بود و تنها راه اینست که بایستی ریل جمهوری آذربایجان با احداث بیست کیلومتر  خط ریلی از مرز آزادلوی گرمی تا داخل اراضی ایران ادامه یابد و با ایجاد منطقه آزاد در محدوده پنجاه هزار هکتاری اراضی دیم گرمی محمولات ترانزیتی و صادراتی بوسیله کامیون از بنادر جنوب و دیگری شهرهای کشور به این نقطه حمل و به لوکوموتیوهای کشورهای وراث شوروی سابق ترانشیپ بشود .

      در هر حال تحریم روسیه فرصت مجددی برای تصاحب بازار آن فراهم کرده است با ایجاد بزرگترین بندر خشکی ایران در منطقه آزاد گرمی مغان ، میتوان خط ریلی مسکو را احیا و بازار تجارت بین الملل دبی را در نزدیکترین نقطه روسیه پیاده کنند. که این نقطه از کشور تنها راه و دروازه روسیه به ایران بدلیل حذف زمان و مسافت و هزینه مسافرت هوائی اتباع ممالک وراث شوروی به دبی ، استانبول ، بمبئی و شانگهای رقیب جدی و بلامنازع این مراکز تجارت بین الملل جهان در تصاحب بازار روسیه خواهد بود.

     تمرکز صرف بر روی ترانزیت خارجی اشتباه محض است . در آمد سالیانه ایران از محل ترانزیت خارجی حدود یک میلیارد دلار و میزان تجارت خارجی فقط دبی بیش از یکصد و پنجاه میلیارد دلار است.  ضمن اینکه در سیاست در آمد ترانزیت ریلی دولت ، محموله از بنادر جنوبی کشور حمل و از نقطه ای از  مرز خارج خواهد شد و سود اصلی را تجار دبی خواهند برد در صورتیکه ایجاد بزرگترین بندر خشکی در گرمی مغان میتواند علاوه بر پتانسیل عرضه مستقیم محصولات تولیدی به بازار روسیه برای دهها هزار نفر تجار و رانندگان و کارگران شغل ایجاد کند.

                                            ناصر معظمی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل – گمرک ایران

به نقل از سایت مغان نیوز

نظر شما چیست؟

۳۳ نظر

 1. شهروند پایتخت نشین پارساباد گفت:

  استاندارباپیشنهاد ازادتجاری دربیله سواروپارسابادعملا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران راازخودکفای درگندم محروم میسازدکارشناسان واقفندکه درزمینهای پیشنهادشده درسال سه بار محصول کاشته میشود ازبین برد زمینهای حاصلخیز ظلم بزرگی به استان فقیر اردبیله درصورتیکه هنر انست که اززمینهای فاقدکارایی کشاورزی استفاده بهینه برده باشند باپیشنهاد نقشه معظمی بایک تیر نشان

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. وطنیم. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

  رمضان ایکی کات:سرمایه گذار شرکت هلدینگ آکسون ترکیه در دیداری دوباره با فرماندار بیله سوار؛اعلام آمادگی کردن در زمینه های مختلف توشهرستان بیله سوار.به گفته ی ایشان بیله سوار ظرفیت وپتانسیل های فراوانی داره.هم به لحاظ داشتن گمرک بین المللی هم داشتن آب وخاک حاصلخیز..اینم از برکات منطقه آزادتجاری بیله سواره.هنوز تصویب نهایی نشده سرمایه گذاران خارجی حاضر به سرمایه گذاری دراین شهرمرزی هستند. اگه این منطقه ازاد تجاری صنعتی که به خواست خدا تا پایان امسال تو مجلس تصویب نهایی میشه.اتفاق بیافته شهرستان بیله سوار به یکی از قطب های تجاری و صنعتی تبدیل شه.ومیتونه درد جوانان بیکار منطقه رو حل کنه.همه با هم باید یک دل و یک صدا متحد شویم تا این منطقه ازادتصویب شه.باور کنین نه به گرمی ضرر میکنه.نه به پارس اباد.بلکه سرشار از خیر وبرکت هستش.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • محمد - مغان گفت:

   من ۱۰۰ در ۱۰۰ مطمئنم که احداث منطقه آزاد در بیله سوار به نفع کل مغانه. حتی اگه فقط به نفع بیله سوار هم باشه من راضی ام چون بیله سوار برادر ما و از مغان غیرتمند هستش و حقشه که پیشرفت کنه.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • ممد گفت:

    این حس تو به مغان قابل تقدیر است
    اما ای کاش این حس را در مورد کشورمان نیز داشتی که متاسفانه نداری

    شرط لازم برای آبادانی مغان ، عزت و سربلندی کشور و اتحاد و همبستگی ملت در کل کشور است

    Thumb up 0 Thumb down 0

 3. وبگرد گفت:

  ضمن ارج نهادن به نظرات بزرگواران یادآوری میکنم همه ما زیریک پرچم نظام مقدس زندگی میکنیم’ وفرقی بین گرمی , اردبیل ویا تهرانی بودن وجود ندارد’پس همشهریان عزیز گول بعضی نظرات تفرقه افکنانه را نخورید.به لطف حضرت حق عنایت استاندار محترم وحمایت حضرت آیت الله عاملی بزرگواربابهترین تصمیمات اخذشده به نفع تمام شهرستان بخصوص گرمی خواهدشد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ق. رهبری باباشکندی گفت:

  بنده مخالف حرف و حدیثهای تفرقه افکنانه بین شهرهای استان هستم و بنظر من اینگونه نظرات غیرمنطقی در رابطه با مخالفت با پیشرفت هر یک از شهرها بنفع هیچکس نخواهد بود جز اینکه فقر و محرومیت بیش از این هم باشد. اگر در بین شهرها عدالت رعایت شود و هر شهر با توجه به ظرفیت خود مورد توجه قرار گیرد کل استان میتواند سود ببرد.

  از دوستان محترم از اهالی شهرهای استان مخصوصأ آقای ممد محترم خواهشمند است بجای بحثهای متفرقه و اختلاف بر انگیز نظر خود را در خصوص این مقاله اعلام فرمایند.
  واعتصموا بحبل الله جمیعأ ولا تفرقوا

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. ramin گفت:

  نگاهی واقع بینانه به طرح منطقه آزاد تجاری استان اردبیل

  http://www.irna.ir/ardebil/fa/News/81717740/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بنده خدا گفت:

  اردبیلی لطفا بعرض بنده توجه کن
  ۱-میدانم جوان هستی وسنت نمی رسد که قبل از استان شدن اردبیل رابطه تان با تبریز چطور بوده (لطفا از بزرگانت بپرس )
  ۲-فقط یک نمونه اش عرض میکنم درجنگ تحمیلی (دفاع مقدس) ترک کرد لر فارس همه باهم بودند اما همشهریان شما هیچ وقت با تبریزیها کنار نیامدند همیشسه فکرمیکردند که حقشان پایمال شده اگرلازم باشد خواهم گفت…
  ۳- اظهرالشمس است مااها لی دیار مغان خصوصا (گرمیلی ) از مسولین استانی ناراحتیم یقین داریم به شهرستان مابی اعتنا هستند وفقط این را بدانید ماحق مان را میگریم هر چند دیرهم که باشد تا بعضیها بمانند سوزان سوزان

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. همشهری GERMANY گفت:

  با تشکر از آقای معظمی که زحمت می کشند و در مورد اهمیت منطقه گرمی برای منطقه آزاد کارشناسانه تحقیق کرده و مقاله ارائه می کنند .
  اما جمله تاریخی رهبر انقلاب در مورد گرمی « اگه مسئولین می خواهند محرومیت را ببینند ، گرمی را ببینند »
  مسئولان استانی و کشوری عزیز مقام معظم رهبری نگفتند که این جمله لای گزارشات گرد و غبار بگیرد بلکه منظور ایشان از این جمله این بود که رفع محرومیت گرمی در اولویت قرار گیرد و از هر فرصتی برای رفع محرومیت آن اقدام شود
  حالا که بحث منطقه آزاد مطرح شده و نامه ها و مقالات کارشناسی آقای معظمی نیز این ادعا را اثبات می کند که گرمی با موقعیت طلایی بهترین نقطه برای ایجاد منطقه آزاد بوده پس شایسته است که مقامات استانی و کشوری با اطاعت از فرمایشات رهبری با ایجاد منطقه آزاد تجاری در این منطقه محروم ، ریشه ای محرومیت را بخشکانند

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. رسالت 2 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

  تیتراشتباه وگمراه کننده است. مقایسه مغان بعنوان یک کره یا سیاره یا … با کره زمین یا جهان! اینگونه اظهارات از ارزش کارعلمی کاسته و بزرگنمایی کودکانه وبه اصطلاح علمی “تبلیغ پنهان” است. اگه ساخت هزاران هتل و دهها هزار مغازه و … را از اظهارات قبلی گردآورنده متن فوق نادیده بگیریم، سایت آزادلو لا اقل شما بیشتردقت کنید. ممنون

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. اردبيلي گفت:

  به خدا خودتون مسخره عالم ادم کردید بابا دست از سره این مردم بردارید به خدا روسها بفهمند مایحتاج زندگیشون از طریق گرمی میاد خودشون میکشن گرمی ازادلو بس کنید این مسخره بازیرو منطقه ازاد گرمی یکی از خارج بیاد باور میکنه گرمی منطقه ازاد حتما این اقا هم در انتخابات اینده کاندید خواهد بود داره با افکار مردم بازی میکنه من به عنوان شهروند اردبیلی به شما گول میدم اگه منطقه ازادی در کار باشد در شهرستان بیله سوار خواهد بود به گفته ترکان هر هفت منطقه ازاد در مناطق مرزی وجایی که حصارکشی گمرکی در ان وجود داشته باشد از همان زمانی که قرار بود شمال استان به ارس ملحق بشه اقای روحانی گفته بود از میان چهار منطقه پیشنهادی شهرستان بیله سوار به ارس ملحق بشه وچون بیله سوار نماینده ای از خود نداشت ماست مالی کردن رفت تااخر سال جاری منطقه ازاد اردبیل در بیله سوار راه اندازی خواهد شد درسته بیله سوار به جز خدا کسی رو نداره ولی به خاطر اینکه لایحه در مجلس رای بیاره باید شهری باشه که دارای زیر ساخت منطقه ازاد باشه دوات هم فقط موافق بیله سواره در کنارش به احتمال زیاد پارس اباد هم منطقه ازاد خواهد بودمثل جلفا وماکو که گمرک داره ومنطقه ازاد در اونجا قرار گرفته

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • همشهری گفت:

   اردبیلی های خبیث ، چشم دیدن گرمی آباد را ندارند !
   به شما چه مربوطه نظر میدید ؟
   گوشتمان را خوردید لااقل به استخوانمان رحم کنید !

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • اردبيلي گفت:

    به خدا حقیقت اینه فکر میکنید با هیاهو گرمی منطقه ازاد میشه به من خودن راضی هستم گرمی محروم جز مناطق ازاد اردبیل باشه ولی برادر به جز مرزی بودن چه شاخصی دیگری دارید که بتونید منطقه ازاد بشید من اگه میگم بیله سوار ،چون به جز فرودگاه همه شرایط مناطق ازادو داراست فرودگاه هم در فاصله پنجاه کیلومتری ان در پارس اباد قرار داره به همین خاطر پارس اباد هم جز محدوده خواهد بود منطقه ازاد در شهرستان بیله سوار خواهد بود وشهری هم اگر در محدوده قرار داشته باشه زیاد تاثیری در اون شهر نخواهد داشت ،مثل جلفا که همه کارها وساخت وسازها در اون شهر قرار داره وشهرستان خدا فرین چه منفعتی از ان برده پس خودتونو گول نزنید بزارید کارشناسان کارشون بکنند حاشیه براشون درست نکنید امیدوارم از نظراتم ناراحت نشده اید

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • ممد گفت:

     منطقه ازاد اردبیل بعد از تصویب قطعا در بیله سوار ایجاد میشود ضمنا بیله سوار بغیر از گمرک هیچ زیر ساختی ندارد بعد از تصویب منطقه ازاد همه زیر ساختها ایجاد خواهد شد – البته یک احتمال قوی هم هست که اگر مهندس ترکان و جهانگیری بتوانندکاربری گردشگری را برای منطقه آزاد بقولانند منطقه آزاد در ۲ نقطه منفصل بیله سوار و سرعین ایجاد خواهد شد .
     ساخت فرودگاه جدید بسیار کم هزینه تر از تبدیل فرودگاه پارس آباد به یک فرودگاه ایده ال و بین المللی است فرودگاه پارس آباد چون از اول برای هواپیمای کوچک ملخ دار سم پاشی طراحی شده است تغییر دادن آن به فرودگاه بین المللی بسیار هزینه بر است
     اگر بر اساس کاربری تعریف شده به بیله سوار فرودگاه نیاز باشد حتما فرودگاه جدید ساخته میشود

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • ramin گفت:

      ممد تو در حدی نیستی که کارشناسی کنی از نظر کارشناسان بهترین منطقه برای فرودگاه همون منطقه ای که فرودگاه پارس اباده قرار دارد چون در بهترین نقطه قرار داره و به راحتی میتوان با کمترین هزینه وسعتش داد و امنیت پرواز در این محدوده بالاتر از کل استانه .بعدش زدن فرودگاه به این راحتی نیست چون هنوز ده سال هست که در منطقه ازاد ارس و ماکو نتونستن فروگاه ایجاد کنن دلیلش نبود استعداد فرودگاهی ان منطقه .الکی که نیست هر جای فرودگاه بزنن .الان خوده فرودگاه اردبیل شانسی پروزاهاش ایجاد میشه چون بدترین و خطرناکترین فرودگاهای کشور محسوب میشود اینو میتونی تو لیست امینت فروگاهای کشور ببینی

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • ramin گفت:

      میدونی یا نه موقعه الحاق که میشد دلیلی که شمال استان به ارس الحاق بشه همون فرودگاه و گمرک بود چون خوده مدیر منطقه ازاد ارس تاکید میکرد که فرودگاه پارس اباد در الحاقی باشه خودشونم میدونست این فرودگاه استعدای بالاتر ازینا داره و میتوان به یکی از ترازینت های هوای کشور تبدیل بشه

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • حامد گفت:

      ممد به خدا خیلی از دنیا عقب موندی نمیدونم تو ایران زندگی نمیکنی یا الکی دوس داری حرف بزنی
      فرودگاه پارس اباد هر چی باشه از فرودگاهی که اردبیلا تو بدترین جای اردبیل زدن و به احتمال زیاد در صدد تعغیر هستن بهتره بعدش اون فرودگاهیی که تعریفشو میکنی مال ۱۰ سال پیش بوده داش من الان ۲ ساله دارن رو فرودگاه پارس اباد کار میکنن که درس بشه برا همین منطقه ازاد ممد فکرتو مخرب نکن داش من میگم پارس اباد منطقه ازاد میشه اونم در محدوده اصلی تا حالا هم هر چی گفتم راست در اومده حالا ببین چی گفتم منطقه ازاد گردشگری هم هم در کار نیس بیخودی حرفای الکی درباره ازاد شدن سرعین هم نزن

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • فرزند مغان گفت:

      آقا ممد مواظبت باش آخر چشمات کور می شه به خاطر این همه حسادت یادت باشه مغان دارای سه فرزند بزرگ متشکل از پارس آباد – گرمی – بیله سوار بوده و برای هر کدام هر افتخاری هر امتیازی باشه برای ما افتخاریست. ضمنا شما عددی نیستید که در باره شهرستان پارس آباد مغان اظهار نظر می کنید دفعه قبل گفتم که هیچ ربطی به شما آدم حسود نداره که پارس آباد آزاد تجاری بشه یا نشه البته انشاالله خواهد شد .

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • ق. رهبری باباشکندی گفت:

     بنده این مقاله را که قسمتی از پایان نامه ایشان بوده در جای دیگری خوانده ام . عنوان مقاله ( مغان و منطقه آزاد – قسمت اول ) بوده که در مغان نیوز هم تحت همین عنوان منتشر شده است. این قسمت همانطوریکه در متن هم اشاره شده مربوط به مقایسه ایران با مهمترین کشورهای جهان است. تیتر ( مقایسه مغان با جهان ) از سوی پایگاههای خبری انتخاب شده است. و ایرادی هم وارد نیست.
     من هم در اول بهیچ عنوان قبول نمیکردم که منطقه مغان مخصوصا گرمی از چنان اهمیتی برخوردار باشد و حتی مسخره هم میکردم که گرمی کجا منطقه آزاد کجا ، و فکر میکردم که منطقه آزاد باید کنار دریا و اقیانوس باشد. اما ایشان معترضان جدی را که بنده نیز یکی از آنها بودم چنان منطقی و علمی قانع کرده اند که تصمیم گرفته ام با تمام وجود برای ثمر نشستن این طرح فعالیت کنم . بنده به این نتیجه رسیده ام اگر این طرح آقای معظمی اجرا شود مشکل مهاجرت کل استان اردبیل حل خواهد شد.
     مخالفت با این طرح یا تعلل در اجرای آن ، اوج حماقت است .

     Thumb up 0 Thumb down 0

   • ممد گفت:

    همشهری عزیز یکبار دیگر متن نوشته شده خود را بخوانید و به خودت افتخار کن
    بنظر تو اگر یک غیربومی نظر شما را بخواند چه حسی نسبت به اهالی عزیز گرمی خواهد داشت ؟؟؟؟؟؟؟؟

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • محمد - مغان گفت:

   چرا باید روسها از اومدن مایحتاجشون از گرمی خودکشی کنن؟؟ مثلا اگه از اردبیل بیاد خیلی پر برکت میشه؟؟ تو چیکاره این عالم هستی که اینطور فکر میکنی؟؟ من ذات شما اردبیلی ها را از خودتون بهتر میشناسم.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • عصبانی گفت:

    هر وقت گرمی میخواد ( میخواد ) پیشرفت کنه یه عده مثل هیمن آقا(اردبیلی ) چوب لا چرخ میذارن
    چرا از پیشرفت گرمی میترسین ؟
    گرمی همیشه مظلوم واقع میشه خدا نگذره از کسانی که گرمی رو به این روز انداختن

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   جناب به اصطلاح اردبیلی لطف کنید از همان اسم همیشگی خود استفاده کنید
   شما همان شخصی هستید که اکثرا با نام یکی از شهرهای شمالی استان خودتو معرفی می کنی از نام اردبیل سو استفاده نکنید

   اهالی شهر اردبیل با اینکه نقش اصلی را در تصویب منطقه آزاد داشتند ( شعار منطقه آزاد در ورزشگاه تختی بصورت خودجوش و با حضور دهها هزار نفری در حضور رییس جمهور ) اما هیچ تعصبی ندارند که در کدام نقطه استان ایجاد شود

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • محمد - مغان گفت:

    آره، اهالی اردبیل اصلا هیچ تعصبی ندارن منطقه آزاد در کجای استان ایجاد شود!
    من فقط موندم اگه تعصب خاصی ندارن، چرا از اومدن اسم منطقه آزاد برای مغان این هم جوش میزنن!

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • ممد گفت:

     محمد مغان این سوال را قبلا جواب داده ام

     چون منطقه ازادی به نام مغان وجود خارجی ندارد و از نظر قانونی منطقه ازاد را تنها زمانی میشود به نام منطقه آزاد مغان نامید که تنهاو تنها در محدوده شهرستان گرمی باشد و حتی یک وجب نمیشود از مناطق دیگر از جمله گمرک را شامل شود

     چون از نظر تقسیمات کشوری مغان همان شهرستان به مرکزیت گرمی است
     و اینکه پارس آباد و بیله سوار را مغان می نامیم از نظر قانونی درست نیست با اینکه از نظر عرف مشکلی ندارد

     اما نامگداری منطقه آزاد بنام مغان مشکل قانونی دارد

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • محمد - مغان گفت:

      واقعا بدلیل اینکه اگه منطقه آزاد به اسم مغان {گرمی} بود و پارس آباد و بیله سوار نمیتونستن از منافعش استفاده کنن، اسمش رو مغان نذاشتن؟؟ اگه همشهریانت راست میگفتین، عقلا و منطقا باید اسم منطقه آزاد رو بیله سوار میذاشتن نه اردبیل و غیره، چون در بیله سوار واقع شده ولی مسولین اردبیلی از نفودشون استفاده کردن تا در آینده راه برای انتقال آرام و تدریجی اون به اردبیل به لحاظ اسمی، جنبه قانونی داشته باشه!
      اگه واقعا ادبیلی ها در این مورد صداقت داشتن، هیچوقت منطقه آزادی رو که عملا در بیله سوار هست، اصرار به نامگذاری به اسم اردبیل نمیکردن! بخدا خنده داره، فعالیت منطقه آزاد باید در بیله سوار باشه ولی اسمش اردبیل! بخدا این کار چیزی جز سلطه اردبیل بر استان نیست…
      همشهریان مغانی مطمئن باشن اردبیل برای منطقه آزاد برای سالهای بعد و ادغام اون با منطقه فرضی ساوالان خوابهای زیادی دیده و فعلا دارن با چرب زبانی هندونه زیر بغل بیله سواری ها میدن!

      Thumb up 0 Thumb down 0

  • موجره گفت:

   چرا اردبیلی ها خودشونو نمیکشن کل اردبیلو مغانیا میگردونن بزرگترین تاجرا هم که به روسیه صادرات میکنن مغانین امسال سیب زمینی رو صادرات نکردن رو دستتون موند مجبورین یه سال سیب زمینی بخورین بجای میوه مغان خجالت بکشین

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • ممد گفت:

    ما هم قبول می کنیم که کل اردبیل را مغانی ها می گردانند
    و به این دلیل است که برای ما ، این حرف شماها که اردبیل به مغان ظلم می کند و حقش را میخورد ، خنده دار است

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • باش خاراب گفت:

    اقا محمد مغان هیچ کس نمیتونه منطقه ازاد از جایی به جای دیگه ببره بعد از ایجاد یک منطقه ازاد در هر شهرستان هزینه های زیادی برای زیر ساخت ان خواهد شد وهیچ دولتی اجازه این کار رو نخواهد داد اگر بده سه شهرستا ن مغان به پاخیزد از کرده خود پشیمان میشن ،ولی گفتی هندونه زیر بغل بیله سواری میگزارند درست میگی ولی بیله سوار نماینده ای از خود نداره که ازش دفاع کنه ولی مردمش میدونند منطقه ازاد در این شهرستان خواهد بود وگر نه یه بلایی سر مسعولان میاوردند که نگو اینا از خیال اسوده مردم بیله سواره

    Thumb up 0 Thumb down 0

نوشته های جدید