پرهیز از آرمان گرایی ثمره تلاش دولت تدبیر و امید

http://uupload.ir/files/ybvp_dr_hashemian.jpg

آزادلو : تخصیص اعتبارات به شهرها یکی از معدود مباحثی است که بیشتر مردم خواستار آگاهی از زوایای مختلف آن هستد. به این دلیل که بیشتر انتقادها از نوع تخصیص اعتبارها در میان شهرستان ها و نحوه تقسیم آن بین پروژه ها نوعی شایعات در میان مردم ایجاد می کند که باید پاسخ داده شود.
برای آگاهی از وضعیت اعتبارات شهرستان سراغ «میرابراهیم هاشمیان» کارشناس برنامه ریزی و اعتبارات فرمانداری شهرستان مغان رفتیم. وی مدرک دکترای برنامه ریزی محیطی داشته و از معدود نیروهای نخبه وزارت کشور در استان محسوب می شود.

در مورد حوزه تخصیص اعتبارات و نحوه فعالیت فرمانداری در این زمینه توضیح دهید؟ فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت در هرشهرستان، مسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت بوده و در این خصوص دارای کارکرد و وظایف متعددی علی الخصوص اعمال حاکمیت است. یکی از دفاتر حساس فرمانداری در رابطه با وضعیت اقتصادی شهر، دفتر برنامه ریزی و اعتبارات فرمانداری است که نقش قلب در سیستم این سازمان را ایفاء می کند.
با این وصف؛ مهمترین وظیفه دفتر برنامه ریزی فرمانداری، توزیع اعتبارات شهرستانی از منابع متعدد ابلاغی از مراجع بالادست، شناسایی و احصاء چالشها و مشکلات شهرستان در بخشهای مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اولویت بندی محورهای توسعه شهرستان با توجه به سند توسعه شهرستان و برنامه های پنج ساله توسعه کشور، گرد آوری داده ها و نقشه های مادر مربوط طرح آمایش سرزمین و انجام سرشماریها در موعد مقرر به صورت علمی و دقیق است.

وضعیت اعتبارات شهرستان گرمی در حال حاضر  نسبت به دولت قبل  چه تغییراتی داشته است؟ تغییر مهمی که در وضعیت اعتبارات شهرستان مغان و توزیع آن در سالهای اخیر صورت پذیرفته، پرهیز از آرمان گرایی و اتخاذ واقع بینی در وضعیت موجود بوده است. به عبارت دیگر آهنگ توزیع اعتبارات در سال های اخیر مبتنی بر تلاش در راستای تخصیص حداکثری اعتبارات بوده که این امر گام مهمی در تکمیل پروژه های نیمه تمام، جلوگیری از خرد شدن اعتبارات و ممانعت از شروع پروژه های جدید مگر در مواقع  خیلی ضروری شده است. ماحصل این جهت گیری ها منتج به تسریع در عملیاتی شدن پروژه های عمرانی و بهره برداری آنها در موعد مقرر شده است.

در برخی از موارد دیده می شود اعتبارات شهرستان در جای درستی استفاده نمی شود، علت چیست؟ واقعیت این است مبنا و نوع تشخیص مدیران ادوار گذشته در ضرورت وجود یا نبود یک پروژه خاص با مدیریت قبلی متفاوت است و این مسئله آفت مهمی است که روند توزیع اعتبارات را  تهدید می کند. ماحصل این آفت؛ شروع پروژه های جدید با تغییر مدیران و نهایتا نیمه تمام رهاشدن آنها  با تغییر مدیریت اجرائی است. در جهت حذف این معضل و استفاده بهینه از اعتبارات تخصیصی به شهرستان ،فرآیندی موسوم به «رصد پروژه ها» برای تدوین شناسنامه برای هرپروژه توسط دفتر برنامه ریزی فرمانداری پیش بینی شده است. ماحصل این کار کنترل پروژه ها، آگاهی از آخرین وضعیت اجرائی پروژه ها و بررسی مشکلات احتمالی رکود مقطعی پروژه ها است.

با چه معیاری نسبت به تقسیم اعتبارات شهرستانی اقدام می شود؟ طبیعتا مسئولین هر شهرستانی با توجه به ماهیت مشکلاتی که با مواجه هستند استراتژیها و تدابیر خاصی را در جهت حل مشکلات بر می گزینند. متد و روش برخورد با مشکلات و ماهیت معضلات از شهرستانی به شهرستان دیگر متفاوت است و باید اعتبارات تخصیصی ضمن وفاداری به سند توسعه شهرستان و استان و برنامه های پنج ساله توسعه کشوری، ما را از زیبایی های گمراه کننده پروژه های غیر ضروری و توزیع ناعادلانه اعتبارات برهاند. نگرش حاکم بر روند برنامه ریزی اعتبارات شهرستان گرمی، نگرش سیستمی است. در حال حاضر شاخص های متعددی از جمله  شاخص جمعیت، شاخص نسبت جمعیت به مساحت، شاخص ماتریسی تلفیقی پروژه های اجرائی و شاخص اولویت بندی نیاز شهرستانی جهت توزیع اعتبارات شهرستان گرمی اعمال می شود. در وهله اول، تمامی پروژه ها شهرستانی توسط دفتر برنامه ریزی از کلیه دستگاههای اجرائی احصاء و سپس طی جلسات متعددی با روسای دستگاهها با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و اولویت های شهرستانی، پروژه های ضروری استخراج می شود.

علت رکود برخی از پروژه های در حال اجرا و یا در حال راکد شهرستان چیست؟ چرا اعتباری در نظر گرفته نمی شود؟ عوامل متعددی در این خصوص مؤثر است که مهمترین عامل تخصیص نیافتن کافی و به موقع اعتبارات مصوب این پروژه و تعریف پروژه های جدید بدون توجه به وضعیت ناتمام پروژه های در حال اجرا است. در این راستا با فعال نگهداشتن پروژه ها و اتمام به موقع آنها در موقع مقرر، سعی می شود از تعریف پروژه های موازی و متعدد جدید خودداری و در نقطه مقابل، پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت توزیع اعتبارات قرار گیرد.

 آیا تغییرات در مسئولان رده بالای شهرستان تاثیری در روند احداث پروژه دارد؟ بدیهی است که هر مسئولی که زمام مدیریت یک دستگاه اجرائی را بر عهده می گیرد انگیزه خدمت و به جا گذاری مثبت در حیطه خدمتی خود را دارد از این حیث تمامی مدیران سعی در بروز خلاقیت و سرعت بخشیدن به آهنگ تغییر و توسعه موثر در حوزه کاری خود را دارند. آنچه که در این خصوص ظاهر کار را متفاوت می نماید اعتقاد به روش و دیدگاهی است که هر مدیری به آن دارد. برخی از مدیران به برنامه ریزی و حصول نتایج در کوتاه مدت می اندیشد و برخی دیگر به گسترش زیرساخت و افق بلند مدت و از این رو نتایج کار نیز متفاوت خواهد بود.

عوامل موثر در تغییر چهره شهرستان و رهایی از وضع موجود را  در چه می دانید؟ بی تردید مهمترین مولفه در مدار توسعه هر جامعه، مولفه نیروی انسانی و توسعه مدیریت است. ازاین رو وجود نیروی انسانی فرهیخته و خلاق عامل موثر در روند توسعه محسوب می شود. فرار نخبگان و فرهیختگان آفتی است که هر نوع برنامه ریزی و توسعه را به شدت تهدید می کند. موثرترین گام توسعه آتی شهرستان، استفاده موثر از نخبگانی است که با تخصص های مختلف در مراکز دانشگاهی و اجرائی مختلف  مشغول فعالیت هستند.اندیشه ها و ایده های بدیع  با خود تواناییهای جدید  به ارمغان خواهند آورد و جامعه به عطر پویایی و طراوت فکر و اندیشه آغشته خواهد شد.لازمه این مهم، تشکیل کانون نخبگان توسعه شهرستانی است.

چه پیشنهاد برای بهبود وضعیت برنامه ریزی و تقسیم اعتبارات شهرستان دارید؟ با توجه به تدریس دروس اصول و روشهای برنامه ریزی، تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای،اصول آمایش سرزمین، اصول و مبانی تفسیر نقشه و کاربردGIS در برنامه ریزی در مراکز آموزش عالی شهرستان و استان، معتقدم برنامه ریزی از اصول و ارکان توسعه و پیشرفت جوامع محسوب می شود و فرمانداری به عنوان نهاد حاکمیتی و نماینده عالی دولت در سطح شهرستان از این قاعده مستثنا نیست. تشکیل دوره ها و کارگاههای آموزشی مدلها و روشهای نوین برنامه ریزی و توسعه مدیریت در سطح شهرستان به منظور ارتقاء بهره وری سازمانی و آموزش قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی به مدیران دستگاههای اجرائی شهرستان با همکاری سازمان برنامه ریزی استان از علایق و دلمشغولیهای این حقیر بوده و هست  که عنایت مسئولین استانی مرتبط با موضوع را در این خصوص می طلبد.

* گفتگو از علی قاسمیان (منتشر شده در روزنامه همشهری)

نظر شما چیست؟

۳۵ نظر

 1. asgar.y گفت:

  آقایان ممد،رامین یاهرکس دیگه که هردقیقه اظهارنظرمی کنید آقاشماکامنت گذاشتن راباپیامک بازی اشتباه گرفته اید تاسایت ازادلو راباز می کنم همش اسم ممده.می خواهید بااین کارتون بگید اطلاعات مابیشتره یاچی ؟مگه شماکاروزندگی ندارید اصلا توتاجری مالکی زمین داری چی هستی ،که این قدر خودتو فریب میدی !اصلا توبگی یانگی کارها طبق روال قانونی پیش خواهد رفت .به خدا هرکی این سایتوببینه خنده اش میاد .اینوههم بدون تاپایان دی ماه منطقه ازاد تصویب نشه می مونه برای اواسط مجلس دهم ،ساین محل درج انشا یاداستان نیست این قدر ندید مدید نباش لطفا.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

   جناب عسگر ، بر فرض من خودمو فریب میدم . تو چرا وقتتو هدر میدی نظرات مرا می خوانی ؟؟! نکنه تو هم خودتو فریب میدی ؟؟؟

   خوب است حداقل اول خودت به توصیه خودت عمل کنی آنگاه به دیگران تجویز کنی

   ضمنا لازم نیست نظرات همه را با دقت بخوانی ، تو مطالب اصلی را بخوانی کافی است . نظرات برای برخی ها ست که حوصله و وقت دارند

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ممد گفت:

  در ادامه کامنت قبلی ، در مورد مشروح مذاکرات مجلس در تصویب لایحه استان اردبیل باید اضافه کنم
  مرحوم اقای مطهر کاظمی نماینده ان زمان خلخال و مرحوم همتی نماینده وقت مشکین شهر نیز جزو موافقان بودند که وقتشان را به نمایندگان نقاط دیگر دادند تا تاثیر گذاری بیشتری داشته باشند

  اقای علوی وزیر اطلاعات فعلی که نماینده وقت استان فارس بودند در موافقت از لایحه شاید بهترین سخنرانی را داشته است و سخنان ایشان سرتاسر غرورانگیز و شورافرین است

  اقای مجید انصاری معاون پارلمانی فعلی رییس جمهور نیز ، بعنوان نماینده دولت ۴۵ دقیقه سخنرانی سراسر شورانگیز دارد

  اینها تنها گوشه ای از دیدگاه هموطنانمان به ما و استان و منطقه ماست که خیلی بهتر از خود ماها از افتخارات و بزرگان این منطقه و از غیرت و حمیت و شجاعت مردم این منطقه سخن به میان اورده اند و این استان را بسیار بهتر از خود ماها شناخته اند

  اما متاسفانه این هم استانی عزیز گویا علم غیب دارند که میگویند نمایندگان مخالف نام منطقه ازاد هستند .
  همین الان نمایندگان استان ایلام جشن گرفته اند که با این منطقه ازاد در یک لایحه مشترک هستند و احترامی که اردبیل در بین نمایندگان دارد تصویب ان قطعی است.
  حتی نمایندگان بوشهر تلاش کردندبخاطر همین موضوع ، در گزارش کمیسیون با این منطقه ازاد مشترک باشد که نتوانستند

  ای کاش همه ما بعوض بزرگ دیدن دیگران و کوچک شمردن خودمان ، خودمان را باور داشته باشیم و همچنانکه که در برابر دیگران دارای عزت و احترام هستیم خودمان هم احترام خودمان را نگهداریم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. ممد گفت:

  آقای رامین ای کاش ابتوانی مشروح مذاکرات جلسه تصویب لایحه تاسیس استان اردبیل را مظالعه کنی انگاه از سخنان نمایندگان مخالف و موافق آن لایحه ، به خود می بالیم که در استان اردبیل زندگی می کنیم نامی که چنین مورد احترام نمایندگان سراسر ایران است

  همین آقای باهنر بایب رییس مجلس فعلی و نماینده تهران و مشهد و بجنورد و ورامین و غریبانی و نوعی اقدم و نماینده خلخال موافق صحبت کرده اند و نمایندگان تبریز مخصوصا آقای سبحان الهی مخالف بوده است

  سخنان نمایندگان موافق مخصوصا آقای باهنر نماینده تهران و قمی نماینده ورامین و حسینی (اخلاق در خانواه) نماینده تهران و نماینده مشهد در مورد اردبیل واقعا غرورانگیز و افتخارآفرین است و باید بر خود ببالیم که نمایندگان کشور چنین دیدگاهی به استان ما دارند .

  ضمنا آن لایحه را دولت به نام استان سبلان داده بود و کمیسیون شوراها و امور داخلی نام استان را به آذربایجانشرقی و تبریز را به اذربایجان میانی تغییر داده بود که در صحن علنی بعد از بحثهای غرور انگیز و به خاطر احترام به اردبیل به اتفاق آرا نام استان را اردبیل انتخاب کردند.( بعلت دو شوری بودن آن لایحه و طبق ظوابط آن زمان چنین تغییراتی قانونی بود )

  در مورد منطقه آزاد هم اظهار نظر ها را در مورد اردبیل و نام منطقه آزاد خواهیم شنید و قطعا باعث غرور همه هم استانی ها خواهد بود

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ممد گفت:

  جناب رامین عزیز لطفا در مورد چیزی که نمیدانی اطلاعات غلط نده
  چه کسی برایت گفته است که یک فوریت ، یعنی بصورت سری بررسی میشه !!!!!

  اما اینکه میگویی نمایندگان مخالف اسم منطقه آزاد است
  باید برایت بگم تنها نکته مثبت این منطقه آزاد ،اسم آن است که تنها بخاطر احترام ویژه ای که اردبیل در میان نمایندگان ایران دارد با رای بالایی تصویب خواهد شد

  کلمه اردبیل احترام ویژه ای بین سیاستمداران و روشنفکران ایرانی و همچنین افراد مذهبی دارد کلیه نمایندگان احترام خاصی به این اسم قایل هستند و متاسفانه تنها مخالفان این کلمه همشهری های شماست که از روی بی اطلاعی و بر اساس شایعات چنین رفتاری دارند .

  در زمان تصویب استان اردبیل ، با اینکه دولت در لایحه استان سبلان تصویب کرده بود و کمیسیون نام این استان را آذربایجانشرقی و تبریز را آذربایجان میانی نام نهاده بود اما نمایندگان ملت با رای قاطع نام اردبیل را بخاطر احترام به اردبیل برگزیدند که در صورتجلسات موجود است و سخنان نمایندگان هم موجود است میتوانی مطالعه کنی ( چون آنزمان همه لوایح دو شوری بودند و طبق آیین نامه داخلی مجلس در آن زمان چنین تغییراتی جایز بود )

  در منطقه آزاد هم خواهیم دید بیشترین موافقتها بخاطر نام این منطقه آزاد اتفاق خواهد افتاد همه خواهیم دید

  و اما مسئله مهم جهت اطلاع رامین :
  در لایحه قید شده است منطقه آزاد تجاری صنعتی در استان اردبیل
  یعنی این منطقه آزاد برای استان اردبیل است و و اگر احیانا هر شهرستانی روزی بخواهد به استان دیگر الحاق شود قطعا بایستی بخشهای خارج از محدوده منطقه آزاد ان شهرستان به استان دیگر الحاق بشه چون این منطقه آزاد طبق این لایحه که بعد از تصویب به قانون تبدیل خواهد شد برای استان اردبیل است و آن محدوده ۴۱۴۲۶ هکتاز جزو استان اردبیل است و برای همیشه خواهد بود . مخصوصا اگر تا روز تصویب کمیسیون در مورد دادن اختیار محدوده مانند منطقه ازاد بوشهر به دولت تجدید نظر نکند دیگه این ۴۱۴۲۶ هکتار تا ابد مال استان اردبیل خواهد بود

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. علی خان گفت:

  استاندار اردبیل:لایحه منطقه ازاد اردبیل با۵۷امضا برای طرح یک فوریتی آماده تصویب در صحن علنی مجلس است.که انتظار داریم تا پایان سال مصوب شود…قابل توجه کسانی که میگفتن اقای برومند چرا میگفته یک فوریتی. باید برای دو فوریتی تلاش کنه……دیدین اقای خدابخش هم گفته طرح یک فوریتی نه دو فوریتی.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   خدابخش به روال کار مجلس آگاهی ندارد
   تنها با درخواست تغییر دستور مجلس می توانند لایحه را به تصویب برسانند
   ۲ فوریت نمی توانند بگیرند دو سوم رای لازم دارد
   با یک فوریت عمر این مجلس نمی رسد

   ضمنا برومند کارشکنی های زیادی در این لایحه انجام داده است و با افتخار هم از کارشکنی هایش یاد می کند

   او بود که با مخالفتهای بی جایش باعث تغییر نقشه گردیده و مهمترین منطقه آزاد خاورمیانه را به یک منظقه آزاد معمولی و کم اهمیت تنزل داد
   این کارشکنی تاریخی در مسیر توسعه استان از ذهن مردم استان پاک نخواهد شد
   و ایشان روزی به اشتباه تاریخی خود پی خواهند برد و آنروز دیر خواهد بود

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ramin گفت:

  لایحه منطقه ازاد استان اردبیل بصورت تک فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.خبرگذاری ایرنا: استاندار اردبیل از تک فوریت شدن منطقه ازاد در مجلس خبر داد.
  بهترین راه همین تک فورید هست که بسیار سری تصویب خواهد شد

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   استاندار به اشتباه به عوض یک شوری ، یک فوریت گفته است
   این لایحه ، یک شوری است
   یعنی کلیات و جزییات در یک مرحله بررسی میشود .

   برای درخواست ۲ فوریت ، دو سوم رای لازم است
   برای درخواست ۱ فوریت ، نصف + ۱ رای لازم است
   برای درخواست تغییر دستور ، نصف + ۱ رای لازم است

   اگر یک فوریت درخواست کنند لایحه در نوبت یک فوریتها می ماند و با توجه به در پیش بودن برنامه بودجه۹۵ و برنامه ۵ ساله ششم و انتخابات ، یک فوریت برای این لایحه به احتمال زیاد کارساز نباشد

   اگر نمایندگان استان کمی تدبیر داشته باشند بهترین روش برای تصویب سریع و راحت ، درخواست تغییر دستور است که درصورت تصویب تغییر دستور ، نحوه بررسی این لایحه که چون یک شوری است عین ۲ فوریت خواهد بود

   بنابریان عقل حکم می کند نمایندگان بعوض پی گیری ۲ فوریت که دوسوم رای لازم دارد درخواست تغییر دستور بدهند که ۵۰ امضا لازم دارد و فعلا ۵۷ امضا جمع شده است

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. شهروندی ازپارس اباد گفت:

  نمی دونم فرهنگ ماچه موقع وچند سال دیگه باشهرهای بزرگ برابری خواهد کرد شاید هم اصلا نبینیم .مشکل شخصی یامنطقه ای رادرقالب کامنت درسایت خبرگزاریها می گذاری یابه جراید میدی .میگن فلانی خبرچیه یامخبره!حقیقت رارک وشفاف میگی میگند روانیه دیوانه است !خاموش وساکت می نشینی میگند گاواست ؛ازحق مسلمت دفاع میکنی میگن شروراست .درعصرارتباطات این حرفها معنی ندارد .اهالی مغان هربلایی سرتان بیاد حقتونه .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بیربیله سوارلی گفت:

  اقا ممد این نامه ای که در سایت ساوالان خبر گذاشته ان واقعیت داره.که در یک گزارش یک شوری هم لایحه منطقه ازادمهران واردبیل و هفت منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده است.یعنی نمایندگان یا باید رد کنند یا تصویب؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

   سلام
   آن نامه دقیقا گزارش کمیسیون اقتصادی است منتها در گزارش کمیسیون نقشه های ۲ منطقه آزاد نیز به گزارش ، پیوست شده است .

   بسته به فوریتی که نمایندگان بتوانند برای لایحه به تصویب برسانند ، نحوه بررسی لایحه متفاوت خواهد بود.
   اگر ۲ فوریت به تصویب برسد . آنگاه اول کلیات بحث میشود و پس از سخنان چند نماینده مخالف و چند موافق و توضیحات مخبر کمیسیون اقتصادی و نماینده دولت ، کلیات رای گیری میشود در صورت تصویب کلیات بلافاصه بررسی جزییات شروع میشود . در جزییات میتوانند پیشنهاد حذف یا جایگزین بدهند (مثلا پیشنهاد جایگزین اصل لایحه دولت که اختیار محدوده را به دولت بدهد ) که در صورت تصویب و یا رد پیشنهادات ، بایستی در نهایت کل جزییات با در نظر گرفتن پیشنهادات احیانا تصویب شده ، کل جزییات نیز بصورت یکپارچه به رای گذاشته شده و به تصویب برسد .

   بنظر من نمایندگان استان و نماینده دولت باید تلاش کنند اختیار محدوده را به دولت بدهند که در این صورت قطعا اولین تغییر در محدوده ، وارد شدن شهر بیله سوار در داخل محدوده خواهد بود

   چون در نقشه فعلی شهر بیله سوار بصورت جزیره ای داخل محدوده منطقه آزاد مانده است و بعبارت دیگر شهر توسط منطقه آزاد محاصره شده است که قطعا باعث مشکلات در گسترش شهر میشود و حتما باید شهر هم داخل محدوده منطقه آزاد برود
   که در صورت عدم اختیار دولت در محدوده ، این تغییر ( الحاق شهر بیله سوار به محدوده زمانبر و شاید غیر ممکن شود .
   ۲ شهر دیگر با محدوده فاصله شان زیاد است و از این بابت مشکلی نخواهند داشت .

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • ramin گفت:

    اگه بصورت دو فوریت در مجلس برسی بشه احتمال رای اوردن ان بسیار کمه. اولین دلیل اسم منطقه ازاد هست که مجلس مخالف شدید نامگذاری ان از یه منطقه به منطقه دیگه هست .پس بهترین کار همون تک فوریت هست. در کل ممد نگران نباش از نقشه فعلی . بعدش بیلسوار از نظر توسعه ای انباشه شده و در اینده با افتتاح گمرگ قلی بگلو افت شدید گمرک بیلسوار خواهد شد .
    و بیشترین محدوده بین حعفراباد تا فرودگاه میباشد

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • ممد گفت:

     اصلا تو میدونی منظور از یک فوریت و ۲ فوریت چیست ؟؟؟
     آخه وقتی نمیدونی چرا حرف خنده دار میزنی ؟!!!

     از این به بعد در هر موردی اطلاعات نداری حرف الکی نگو
     اول یاد بگیر بعد حرف بزن
     تا حرفهایت قابل استفاده باشد

     Thumb up 0 Thumb down 0

    • بیربیله سوارلی گفت:

     خسته نباشی اقا رامین…پس چیشد گمرک اصلاندوزتون باز نشد؟الان حرف از باز شدن گمرک قلی بیگلو میزنی..دوما اخه خوشگل تو چرا خوشحالی که شهرستان بیله سوار افت میکنه..پس مغانی نیستی.خون مغانی تو رگت نیست.واقعابرات متاسفم.

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • ممد گفت:

      جناب بیله سوارلی ، ایشان و دوستانش از مهاجران هستند
      شهر آنها ۳۵ سال پیش تنها ۱۰۰۰ نفر جمعیت داشت
      مهاجران به آنجا کوچ کردند و حالا خودشان را مغانی فرض می کنند
      این اقا و دوستانش تا چند روز پیش دم از منطقه آزاد ارسباران میزدند

      ارسباران همان منطقه اهر و ورزقان و کلیبر است

      گویا اینها هم از مهاجران آن دیار هستند که به مغان کوچ کرده اند و خودشان را مغانی میدانند

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • عاشق بيله سوار گفت:

     اگه ادمهای چرتی نداشتیم کی ما رو میخندوند اقا رامین قلی بیلو کیلویی چند مرد حسابی تا دیروز اصلاندوز بود حالا شد قلی بیلو بیله سوار با ان قدمت گمرکیش افت میکنه بعد قلی خان مباد میدان بیله سوار بیشترین نقش در منطقه ازاد اردبیل خواهد داشت چون مردمش به استانشون پایبند ووفادار هستند نه مثل شما که تشنه ملحق شدن به قلی بیلو هستید البته شهری که چند ملیتی باشه همین میشه پر فساد ترین شهر استان میشه به نظرم اردبیل شهر حسین باید شما رو مثل دندون پوسیده دور بندازه چون شماها همرو به گند میکشیم مسعولان اردبیل اینقدر بی عرضه نیستند بزارن گمرک بین والمللی بیله سوار افول کنه وقلیبیلو جاشو بگیره

     Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

   ضمنا در مورد این لایحه ، تنها پیشنهاد حذف کل ماده واحده و یا پیشنهاد جایگزین لایحه اصلی دولت قابل طرح خواهد بود
   چون هیچ پیشنهادی از نمایندگان در گزارش کمیسیون درج نشده است .

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. محمد گفت:

  اقاممد اینکه در نامه ایجاد منطقه ازاد اردبیل اومده به دولت اجازه داده میشود تا در محدوده جغرافیایی طبقه نقشه پیوستی….یعنی دولت در اینده میتونه الحاق کنه شهرستانو؟؟؟اینم هست که هفت منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده…..یعنی نمایندگان ۹استان ذینفع خواهند بود.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   سلام
   کمیسیون اقتصادی با سیاست یک بام و دو هوا ، اختیار تعیین محدوده در مناطق آزاد اردبیل -مهران – جاسک را از دولت سلب کرد
   اما اختیار تعیین محدوده در منطقه آزاد بوشهر را کاملا در اختیار دولت گذاشت

   محدوده منطقه آزاد اردبیل جمعا ۴۱۴۲۶ هکتار از گمرک بیله سوار شروع شده و تا فرودگاه پارس آباد ادامه می یابد
   و از طرف جنوب بصورت باریکه ای کلیه مناطق مرزی شهرستان بیله سوار و بخش اعظم نقاط مرزی گرمی را شامل میشود( بخشی از همان رینگ اتصالی در نقشه اولیه + کاربری صنعتی در شهرستان گرمی در نقطه صفر مرزی)

   و درحقیقت بخش اعظم محدوده در شهرستان بیله سوار واقع است .

   هیچکدام از نقاط شهری داخل محدوده نیستند اما شهر بیله سوار چسبیده به محدوده منطقه آزاد خواهد بود اما خود شهر جزو محدوده نخواهد بود

   اگر کمیسیون در مصوبه تجدید نظر نکند متاسفانه اختیار محدوده از دولت سلب خواهد شد و در آینده حتی کوچکترین تغییری در محدوده باید بعد از تصویب دولت به تصویب مجلس نیز برسد

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. علی گفت:

  نامه منطقه آزاد اردبیل در سایت ساوالان خبر.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. علی خان گفت:

  نمایندگان استان با هم برسر برجام امروز در مجلس به بحث وجدال پرداختند. که بالاخره کلیات برجام تصویب شد.اما اونطور که معلومه فکر نکنم نمایندگان مخالف به لایحه منطقه آزادمهران و اردبیل رای مثبت بدن.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   مخالفان رای منفی خواهند داد منتها تعداد رای مثبت خیلی بیشتر از تعداد آرای منفی خواهد بود . و لایحه قطعا با رای خوبی تصویب خواهد شد .

   منتها تصویب ۲ فوریت برای این لایحه کار بسیار سختی خواهد بود . که در صورت تصویب ۲ فوریت و تغییر دستور مجلس ، تلاش نمایندگان استان قابل تقدیر خواهد بود . اما در صورت شکست ، ایرادی به نمایندگان استان وارد نخواهد بود.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بیربیله سوارلی گفت:

  سلام اقا ممد خوبی؟امروز سخنگوی کمسیون صنایع و معادن گفت:لایحه ایجاد مناطق ازاد و۱۱منطقه ویژه اقتصادی رد شد…در بین این ها منطقه ازاد اردبیل و مهران هم رد شد؟مگه به کمسیون صنایع و معادن هم ارجاع داده بودند؟ممنون میشم خبرداغ و بدی.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   سلام بر شما
   لایحه تاسیس منطقه آزاد اینچه برون در استان گلستان و ۱۱ منطقه ویژه در استانهای مختلف بود که در کمیسیون صنایع و معادن رد شد
   چون کاربری اصلی منطقه آزاد اینچه برون ، صنایع مربوط به متالوژی در نظر گرفته شده آن لایحه به کمیسیون صنایع و معادن نیز بعنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود

   لایحه مناطق آزاد اردبیل و مهران به آن کمیسیون ارجاع نشده بود
   و تنها به کمیسیون های شوراها و امور داخلی و همچنین امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شده بود

   اما نکته مهم اینکه در کمیسیون اقتصادی لایحه مهران و اردبیل و لایحه جاسک اختیار محدوده را از دولت گرفته اند اما در لایحه بوشهر اختیار محدوده را به دولت داده اند که این هم سیاست یک بام و دو هواست از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس که امیدوارم قبل از طرح در صحن علنی کمیسیون تجدید نظر کرده و اختیار محدوده را در همه مناطق به دولت بدهد

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. محمد گفت:

  وزیر ارتباطات دیروز در سفر به آذربایجان گفت:توافق شد تا یک ماه آینده گمرک بیله سوار و استارا.۲۴ساعته فعال شود.تاباعث رونق اقتصادی منطقه شود…اقا ممد اینم از برکات منطقه ازاد مستقله…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

   قطعا همینطور است .
   منطقه آزاد شاید مهمترین طرح طول تاریخ است که قرار است در این استان ایجاد شود

   اگر چه با تلاش عده ای که متاسفانه خودشان هم با افتخار به کارشکنی خودشان اعتراف می کنند بخش وسیعی از استان از این نعمت بی بهره شد ولی باز هم باید همه قدر این نعمت را بدانیم و بخاطر مسایل فرعی و جزییات لایحه به اختلافات دامن نزنیم و همه باید در ادامه مسیر تصویب لایحه تلاش کنند تا به امید خدا هر چه سریعتر نهایی شود.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 14. همکاردوم گفت:

  درودبردکتر امیدواریم در زندگی تان موفق باشید وبازهم منتظر مقاله های بعدی شما هستیم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. ارباب رجوع ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

  بی شک آقای هاشمیان مایه افتخار شهرستان هستند من چندین با برای انجام امورات اداری به ایشان مراجحه کرده ام و علاوه بر توضیحات مناسب اداری و کاری، اخلاق نیکو نیز از ایشان دیده ام.انشااله که موفق باشند.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. محمد گفت:

  دوستان چه خبر از لایحه منطقه ازاد مغان در مجلس دارین؟آیا نمایندگان توانستند اولویت بگیرن؟یا نگه داشتن برای انتخابات

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ممد گفت:

   فعلا تقاضای اولویت را در مجلس مطرح نکرده اند .
   نمایندگان فعلا مشغول درگیری با همدیگر در موضوع برجام هستند
   و در این وضعیت مطرح شدن تقاضای اولویت برای این لایحه شاید با شکست مواجه شود .
   بهتر است در زمان آرامش نمایندگان ، این موضوع مطرح شود

   Thumb up 0 Thumb down 0

 17. سیدمحمداقازاده.شورای استان اردبیل گفت:

  یاشادکتر.بایدازظرفیتهای پنهان دکتراستفاده مطلوب گردد

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. محسن زارع گفت:

  دکتر هاشمی استاد اخلاق است

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. میرناصرسیدی گفت:

  درود بر دکتر هاشمیان و قاسمیان، وجود شما باعث افتخار و صمیمت شما باعث شادی دل ما می شود. همیشه شادو سالم باشید

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. همکار گفت:

  ساغول دکتر افتخاریمیز سن

  Thumb up 0 Thumb down 0

نوشته های جدید