چوب حراج بر اموال دشت مغان

آزادلو : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و همچنین شرکت کشت و صنعت پارس که از شرکتهای عظیم خاورمیانه به حساب می آیند در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ سازمان خصوصی سازی از ۲۳ دی ماه به مزایده گذاشته شدند.

واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در حالی است است که این شرکت ۹ مرداد ۹۶ نیز با قیمت ۲۵ هزار میلیارد ریال قیمت پایه به مزایده گذاشته شده بود که به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی بالا بودن قیمت علت نبود خریدار برای آن بود.

حال این شرکت برای دومین بار، اما این بار به قیمت بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال قیمت پایه به همراه کشت و صنعت پارس که به قیمت پایه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برای آن قیمت گذاری شده است، به مزایده گذاشته شده اند.

بر این اساس، سازمان خصوصی سازی با انتشار آگهی عرضه عمومی سهام این شرکتهای عظیم را بشر زیر آغاز کرد.

////

////

///

بر اساس این آگهی، بازگشایی پاکت‌ها از ساعت ۱۴ روز ۱۶ بهمن ماه سالجاری انجام می‌شود.

برای دانلود فایل آگهی عرضه عمومی سهام کشت و صنعت مغان و پارس کلیک کنید

منبع : آران مغان

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید