کشاورزان از فرصت وام بلاعوض دولت استفاده کنند

آزادلو : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی گفت: دولت ۸۵ درصد از کل هزینه های انتقال آب به مزارع کم فشار و آبیاری های تحت فشار بارانی و قطره ای را کمک می کند، کشاورزان از این فرصت استفاده کنند.

جسه آبیاری تحت فشار با حضور رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان و کارشناسان جهاد کشاورزی و تعدادی از کشاورزان در مدیریت جهاد کشاورزی برگزار و مدیر جهاد کشاورزی بر استفاده حداکثری کشاورزان از تسهیلات آبیاری تحت فشار و کم فشار تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دولت با پرداخت ۸۵ درصد از کل هزینه های  انتقال آب به مزارع بصورت کم فشار و آبیاری های تحت فشار بارانی و قطره ای کمک قابل توجهی به روستائیان عزیز ارائه  می کند، افزود: کشاورزان از این کمک بلاعوض نهایت استفاده را بعمل آورند.

مدیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: حدود ۸۰۰ هکتار از آبیاری کم فشار شناسایی شده است و مقرر شد ۲ نفر از کارشناسان خبره سازمان نظام مهندسی کشاورزی با مراجعه به روستاها مدارک مورد نیاز را تکمیل و به جهاد کشاورزی جهت ارسال به طراحی تحویل دهند.

پیش از این در جلسه جداگانه جلسه ی تبیین و تشریح مفاد شیوه نامه ی اعطای تسهیلات اشتغال بررسی و نحوه ی جذب اعتبارات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ کل کشور با حضور نماینده سازمان جهاد کشاورزی و مسئولین اداره کار و امور اجتماعی شهرستان و رئیس بانک ملی و سایر مسئولین شهرستانی و مهندسین جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

عظیم احمدی مدیر جهاد کشاورزی در این جلسه با توجه به اهمیت اشتغال و نیاز شهرستان، از کارشناسان واحدهای تخصصی جهاد کشاورزی از مسئولین مرکز درخواست کرد، ضمن اطلاع رسانی لازم و فراخوان عمومی در حوزه عمل خود سریعاً طرحهای اشتغالزا را از متقاضیان احصاء و جهت تصویب طرح در کمیته فنی کارگروه اشتغال شهرستان به طرح و برنامه ارائه نمایند.

وی یادآور شد این طرح شامل آن دسته از طرحهای سرمایه ای، توسعه ای و ایجادی می باشد که جز رسته های منتخب کشاورزی واحدهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی و به تصویب کارگزار محترم استانی رسیده باشد،

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید