۴ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تکمیل طرح های آبی اردبیل

Image result for ‫سد سازی‬‎

آزادلو : مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: سه هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های آبی اردبیل نیاز است تا بتوانیم به تمامی اهداف خود در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دست یابیم و مدیریت مناسبی نسبت به منابع آبی داشته باشیم.

اصغر سلیمان‌زاده، به اجرای ۲۰ پروژه آبی اشاره کرد و گفت: شش مورد از پروژه‌ها طرح‌های مرزی و مابقی غیر مرزی است.

وی با بیان اینکه اتمام پروژه‌های مرزی برای ما از اولویت بیشتری برخوردار است افزود: خوشبختانه اعتبار مناسبی از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های مرزی آبی اختصاص یافته که در صورتی که این اعتبار اختصاص نمی‌یافت برخی پروژه‌ها تا ۵۰ سال آینده نیز قابل اجرا نبود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا را پایاب خداآفرین و سد عمارت عنوان کرد و گفت: طرح‌های مرزی تحول قابل‌توجهی را در شهرستان‌های مرزی به دنبال دارند./

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید