اهمیت شفاف سازی عملکرد دستگاه ها در برخورد با متخلفان

Image result for ‫مبارزه با زمین خواری‬‎

آزادلو : یکی از مزایای مهم شفاف سازی عملکرد در بخش برخورد با مجرمان و خاطیان قانون، ایجاد محیطی امن و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی در زمینه ناامنی است. موضوعی که در حوزه زمین خواری نیز حائز اهمیت بوده و در طول تاریخ ثابت شده با برخورد دستگاه متولی با متخلفان و اعلان عمومی، کمتر کسی به فکر دست درازی به اموال ملی را می کند

اهمیت شفاف سازی عملکرد دستگاه ذی ربط در حوزه جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تاثیر آن بر خودداری از این کار توسط خاطیان یک موضوع روشنی است که باید دستگاه های متولی به آن توجه داشته و برای تحقق این مهم تلاش مضاعفی داشته باشند.

این موضوع به حدی قابل توجه است که «مجید خدابخش» استاندار سابق اردبیل چند ماه پیش در این زمینه گفت: سازمان جهاد کشاورزی، یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان و منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای شفافیت اقدامات انجام شده گزارش عملکرد خود را در حوزه حفاظت از اراضی ملی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی به مردم ارائه کنند.

اراضی ملی جزو هویت و سرمایه اساسی هر کشور و منطقه ای محسوب می شود و از بین رفتن آن به مرور باعث تخریب رییشه های قدرتمند هر حکومتی به حساب می آید. از این رو حفظ و حراست از این اموال در جمهوری اسلامی ایران توسط چندین دستگاه انجام می شود.

مراتع استان اردبیل با وسعت ۱۰۱۵۰۰۰ هکتار حدود ۸/۵۶ درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده است. همچنین سطح جنگل های استان اردبیل با احتساب بیشه زارها و درختچه زارها ۶۳۱۵۳ هکتار برآورد می شود که این آمار نشان دهنده اهمیت مراتع و جنگل ها در استان اردبیل که یکی از قطب های گردشگری کشور است، محسوب می شود.

منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی اصلی مراتع و جنگل ها وظیفه اصلی در این حوزه را برعهده دارد. از این رو در کنار اهمیت همکاری همه دستگاه ها با حافظان ثروت ملی، مردم نیز باید پای کار بوده و مشارکت داشته باشند زیرا بدون حضور مردم دست یابی به این مهم امکان پذیر نخواهد بود.

پیش شرط همکاری مردم انعکاس همه جانبه جدیت این دستگاه در برخورد با متخلفان از طریق رسانه های ارتباط جمعی است. بر این اساس انتظار می رود پیش از هر موضوعی فضای مناسب برای فرهنگ سازی و نشان دادن اهمیت موضوع به آحاد مختلف مردم توسط دستگاه های دولتی فراهم شود.

  • علی قاسمیان کردلر

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید