نقش نوسان ارز بر اقتصاد کشور

Image result for ‫علی قاسمیان کردلر‬‎

آزادلو : نقش نوسان ارز همیشه به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد هر کشور و بازار داخلی و خارجی یاد شده است. با این توضیح که کاهش یا افزایش قیمت ارز خارجی و به تبع آن افزایش و کاهش سایر محصولات، در ایجاد تورم داخلی و یا افزایش صادرات هر کشوری خود را به صورت ویژه ای نمایان می سازد.

بیشتر کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ارز در کنار تبعات منفی آن بر بازار داخلی، نقش بسیار مثبتی بر محصولات صادراتی هر کشور ایفاء می کند. این مهم به خصوص برای تولید کنندگانی که محصولات خود را عمدتا صادر می کنند، خود را بهتر نمایان کرده و با افزایش قیمت ارز، درآمد حاصل این تولیدی ها افزایش می یابد.

با افزایش قیمت ارز و فروش محصولات در بازارهای خارجی ارز بیشتری وارد کشور شده و در معادل ریالی، سود بیشتر در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد. دیگر نتیجه مثبت آن با رونق این واحدهای تولیدی زمینه ایجاد فرصت های شغلی بیشتر یا ثبات شغلی کارگران این واحدهای تولیدی نیز افزایش یافته و در حالت کلی منافع زیادی به دست می آید.

اما در کشورهای در حال توسعه که واردات محصولات مختلف آن بیشتر از صادرات آن است، افزایش قیمت ارز بار سنگینی به دوش سرمایه گذاران و عموم مردم وارد می کند. مبرهن است با افزایش قیمت ارز محصولات وارداتی نیز با معادل ریالی بالاتری توسط وارد کنندگان عمده پرداخت می شود و به تبع آن باید با قیمت ریالی بالاتری در کشور فروخته شود.

در نتیجه این امر شغل های فراوان خرده فروشی که با واردات این محصولات و عرضه آن به مردم امرار معاش می کنند، دچار مشکلات شده و رکود سنگینی بر بازار حاکم می شود.

در نتیجه این موضوعات عرضه با تقاضا برابری نکرده و در نتیجه مردمی که مجبور به خرید این محصولات هستند، ملزم به پرداخت با قیمت بالاتر هستند و به راحتی با افزایش ارز، تورم در جامعه ایجاد می شود. در کشور ایران نیز به دلیل نابرابری صادرات با واردات، افزایش قیمت ارز تبعات زیادی بر بازار و افزایش نرخ تورم ایجاد می کند.

بر این اساس باید دولت برنامه ریزی لازم برای ثبات نوسان ارز و یا افزایش تولید داخلی و سعی در صادرات آن بر این مهم غلبه کند. در این صورت اقتصاد کشور با نوسان قیمت ارز دچار مشکل نشده و علاوه بر آن تولید کنندگان نیز با پیدا کردن بازار فروش محصولات خود در کشورهای خارجی، با افزایش قیمت ارز سود زیادی را بدست می آورند.

  • علی قاسمیان (منتشر شده در روزنامه همشهری)

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید