بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مراکز خرید شهرستان گرمی

آزادلو : در طول ده روز گذشته آقای مهندس نیکشاد برای سومین بار به علت اهمیت موضوع خرید گندم بویژه جهت پیشگیری و رفع مشکلات احتمالی و خرید آسان و روان و راه اندازی سریع کارهای مردم از مراکز خرید شهرستان گرمی بازدید نمودند.

در این بازدید که آقای اکبری نماینده محترم ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان و مدیرجهادکشاورزی شهرستان وی را همراهی می کردند ضمن مشاهده مراحل مختلف خرید و نحوه ی انبار در سیلوی امین خوشه و نشستن پای صحبتها و دردو دلهای تولیدکنندگان گندم و عوامل خرید بطورکامل درجریان امور قرار گرفتند.

آقای مهندس نیکشاد در این بازدید ضمن تاکید مجدد بر خرید روان و آسان گندم از کشاورزان.به مسائل فنی مرتبط از جمله دقت و سرعت در ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه پهنه بندی و هوشیاری در تشخیص و حضور دائم ناظران سر پستهای تعیین شده پرداختند.

در پایان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان نیز ضمن تشکر از مجموعه عوامل خرید،تدابیر انجام یافته از طرف مجموعه سازمان جهادکشاورزی استان جهت خرید گندم از کشاورزان را بسیار مطلوب ارزیابی کردند.

انتهای خبر/روابط عمومی جهادکشاورزی گرمی ۹۷/۳/۳۰

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید