اهمیت فرهنگ سازی برای داشتن یک شهر خوب

آزادلو : فرماندار گرمی مغان بر لزوم اهمیت فرهنگ سازی برای داشتن یک شهر خوب تأکید کرد و گفت: دست یابی به توسعه مطلوب جز با مشارکت خود مردم امکان پذیر نخواهد بود.

ابراهیم امامی در گفتگو با آزادلو اظهار کرد: تجربه و تاریخ شهرهای توسعه یافته ثابت کرده برای داشتن یک شهر ایده آل، باید خود مردم پای کار بوده و با فرهنگ سازی صحیح نسبت به جلوگیری از اقداماتی که مشکلاتی برای توسعه ایجاد می کند، اقدام کنند.

وی با بیان اینکه داشتن فرهنگ صحیح توسعه شهری باید در همه حوزه ها نمود پیدا کند، افزود: گردشگری که چند روز میهمان این شهر است باید با نحوه صحیح برخورد اهالی و میهمان داری، فضایی به وجود بیاید که علاوه بر تبلیغ شایسته منطقه، نسبت به جذب گردشگر پایدار گام اساسی برداشته شود.

مقام عالی دولت در گرمی مغان بیان کرد: اگر مردم به عنوان مثال پس از پاکسازی و لایروبی رودخانه مرکز شهر نسبت به حفظ و پاکیزه نگه داشتن آن اقدام نکنند، نه تنها شهرداری بلکه هیچ مجموعه ای توان رفت و روب شهری را نخواهد داشت و در اصل شهردار هر شهری خود مردم هستند.

وی با بیان اینکه مردم باید برای اجرای طرح های مختلف توسعه منطقه پای کار باشند، افزود: نمونه ساده این موضوع ایجاد واحدهای کوچک سنتی میهمان پذیر یا گردشگر پذیر در روستاها به صورت سنتی و ارائه محصولات ارگانیک علاوه بر معرفی شایسته این شهرستان، منافع اقتصادی برای مردم خواهد داشت.

امامی اضافه کرد: همه باید به این باور برسیم هیچ کس جز خود اهالی گرمی این شهرستان را آباد نخواهد کرد، پس آستین های خود را بالا زده و اگر کاری برای توسعه شهری نمی توانیم انجام دهیم، حداقل مانع توسعه شهری نشویم و روحیه امید فعلی را تضعیف نکنیم.

وی با اشاره به نقش رسانه ها و افرادی که تریبون در دست دارند، تأکید کرد: ایجاد گفتمان توسعه شهری با مشارکت مردم و فرهنگ سازی صحیح روش و نوع زندگی در محیط شهری و همت جمعی برای توسعه از جمله موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید