حرکت بسوی مهاجرت معکوس به روستاها

Image result for ‫روستا گرمی‬‎

آزادلو : مهاجرت از روستاها به کلانشهرها زنگ  خطر بزرگی برای استان اردبیل محسوب می شود که در صورت نبود برنامه ریزی صحیح در سالیان پیش رو وضعیت غیرقابل تحملی برای شهرهای بزرگ و متروکه شدن روستاها را شاهد خواهیم بود.

در سال های اخیر مهاجرت روستاییان به شهرها برای سکونت آن چنان گسترش یافته است که در صورت نبود مدیریت صحیح تا سال های آتی آمار اسفناکی را از جمعیت روستایی شاهد خواهیم بود. به عنوان مثال رشد جمعیت شهری طی ده سال گذشته در شهرستان گرمی نزدیک به ۲۰ درصد می باشد در حالی که جمعیت روستایی این شهرستان با وجود اینکه هم اکنون ۶۳ درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می دهد، نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

از عوامل مهمی که کارشناسان در رخ دادن مهاجرت موثر می دانند، نبود فرصت های شغلی و نبود زیرساخت های لازم برای یک زندگی عادی در محیط روستای می دانند. به عقیده این دسته از کارشناسان در صورتی که دولت بتواند زیرساخت و امکانات مورد نیاز یک روستانشین را تأمین کند، قطعا واژه مهاجرت برای روستاهای ما بی تأثیر خواهد بود.

بر این اساس شوراها و دهیاران روستاها که بزرگترین ظرفیت برای بهبود شرایط زندگی روستایی هستند، باید با پیگیری مطالبات و مشکلات روستایی و اخذب اعتبارات لازم برای رفع آن ها گام بردارند. همچنین امروزه یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندیهای مردمی، بویژه روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است.

خوشبختانه دولت جدید فضا را برای رفع مشکلات روستایی مهیا کرده است و اعتبارات خوبی برای توسعه روستایی در نظر گرفته می شود. بر این اساس انتظار از مدیران منطقه ای اخذ صحیح این اعتبارات و توسعه فعالیت های عمرانی در روستاها است تا از این طریق نسبت به ایجاد روحیه امید در میان جمعیت روستایی گامی مهم برداشته شود.

جزیره ای عمل نکردن در اجرای طرح های عمرانی روستایی از عوامل مهم دیگری است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. توجه بیش از اندازه به یک روستا و فراموشی روستای دیگر باعث می شود توسعه متوازن از بین رفته و به مرور روستای کمتر توسعه یافته تبدیل به یک مکان متروکه شود.

تأمین شرایط لازم برای کسب و کار و زندگی مناسب برای روستانشینان از مهمترین مواردی است که در کاهش مهاجرت و حتی مهاجرت معکوس به روستاها می تواند نقش مهمی ایفاء کند.

  • علی قاسمیان (منتر شده در روزنامه همشهری)

 

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید