استفاده از قابلیت روستاها در حوزه گردشگری

Image result for ‫علی قاسمیان گرمی‬‎

آزادلو : عصر کنونی که به سمت و سوی الکترونیکی شدن شهرها و فاصله بسیار زیاد با فرهنگ دیرینه و سنتی می رود، یک خلاء بزرگ برای آن هایی که عاشق طبیعت و محیط زیست هستند به وجحود می آورد. بر همین اساس هر زمان گردشگران زیادی راغب به حضور در محیط های با فرهنگ سنتی و دیرینه هستند و برای این مهم هزینه هایی زیادی نیز در نظر می گیرند.

در مقابل قابلیت استان اردبیل به لحاظ تعدد روستایی و از سوی دیگر حضور روزانه هزاران گردشگر از نقاط مختلف کشور و جهان بر نقاط قوت این استان افزوده است. طبیعتا خیل کثیری از این گردشگران در صورت آگاهی از ظرفیت بوم گردی این استان، راغب به گشت و گذار چند روزه در استان اردبیل می شوند.

بنابراین موضوعاتی که در این حوزه حائز اهمیت است، توجه به بافت روستایی و احیای آن ها توسط روستانشینان برای توسعه بوم گردی و تبلیغات و همت دستگاه ذی ربط برای معرفی شایسته این ظرفیت ها به گردشگران نقش بسزائی در توسعه گردشگری منطقه می تواند ایفاء کند.

با یک بررسی اجمالی می توان فهمید بخش عظیمی از گردشگران این استان با حضور یک روزه برای بهره مندی از چشمه ها معدنی، نفع آنچنانی برای رونق گردشگری این استان به وجود نمی آورند. در حالی که می توان همه نقاط استان را گردشگر پذیر کرده و زمینه رونق اقتصادی همه شهرستان ها را فراهم کرد.

هر یک از شهرستان های استان دارای قابلیت بالایی در حوزه گردشگری است که تاکنون مغفول مانده است. بعنوان مثال در فاصله نه چندان دور از سرعین که روزانه صدها گردشگر در آن حضور می یابند، در شمال استان طبیعت بکر و خدادادی وجود دارد که چشم هر بیننده ای را به وجد می آورد، اما عموم گردشگران و حتی اهالی خود این استان از آن بی خبرند.

استفاده از قابلیت های گردشگری طبیعی و بوم گردی این استان گرچه نیازمند سرمایه گذاری کلان از سوی دولت نیست و طبیعت بکر موجود و خانه هایی با کاربری سنتی و روستایی در اختیار گردشگران قرار می گیرد، اما نیازمند برخی زیرساخت ها همچون راه ارتباطی است که اساسا باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

مبرهن است دست یابی به توسعه مطلوب جز توجه به قابلیت تعدد روستایی اردبیل میسر نخواهد بود، زیرا جمعیت بالای این استان در روستاها ساکن است و تا زمانی که روستانشینان به رونق اقتصادی دست نیافته باشند، عملا توسعه متوازن استان بی معنی خواهد بود.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید