مسیر توسعه و رشد چه گونه حاصل میشود؟

http://uupload.ir/files/le0p_photo_2017-04-17_16-42-33.jpg
آزادلو : در ابتدا حضور پرشور مردم گرمی درصحنه انتخابات که نماد وحدت و همدلی است را تبریک میگویم.

مسیر توسعه گرمی بیشتراز آنکه وابسته به عوامل خارجی باشد وابسته به عوامل درونی شهر است.اگر ما توان استفاده از امتیازات خارجی را نداشته باشیم یک فرصت را برای خود تهدید ساخته ایم.راه پیشرفت گرمی وحدت مسئولین و مردم است که امروز باردیگر دیدیم‌.مسیر توسعه گرمی تنها از طریق جذب سرمایه گذار میسر است که این نیازمند امتیازدهی به سرمایه گذاران است.

این روشن است که یک سرمایه گذار مکانهای زیادی دارد برای سرمایه گذاری و این ما هستیم که نیازمند سرمایه گذاریم.دلیل رشد کم استان ما در بحث سرمایه گذار عدم دعوت و عدم همکاری و عدم پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاری است.
طرحهایی که امروز میتواند گرمی را بدون هزینه نه چندان زیاد دارای درآمد پایدار و اشتغال پایدار کند کم نیستند ‌ولی متاسفانه به آن پرداخته نمیشود.چرا؟

شهرما ظرفیت جذب گردشگری را دارد ولی تا چه حد توانسته ایم در این زمینه گام مثبت برداریم؟سد گیلارلو با کمی توسعه میتواند درآمدی باشد برای نهادهای مالک ولی بخاطر عدم همکاری ادارات به فراموشی سپرده شده است.چرا؟اولین گام توسعه مبارزه با فساد و روابط است.شهر گرمی امروز بیشتر از آنکه به تخریب و جنگ نیاز داشته باشد به طرح و راهکار نیازمند است.

اقتصادی موفق است که مردمی باشد و اقتصاد مردمی بخش خصوصی است.ما باید بگوییم که از دولت چه میخواهیم اقتصاد یا اشتغال؟ایجاد اشتغال دولتی در ادارات دولتی علاوه بر اینکه مصرف کنندگی را ترویج میکند درآمدزا نیست برای دولت.پس وظیفه دولت کمک به ایجاد اشتغال است.و اشتغال عملا وظیفه دولت نیست چون استخدام بیش از حد دولتی باعث تنگ شدن چرخه اقتصاد دولت میشود که کوچک شدن درآمد دولت باعث تنگ شدن سفره مردم میشود.

انتظار از دولت به جای اشتغال باید تقویت اقتصاد باشد.چون اگر اشتغال باشد و اقتصاد نباشد گرانی خواهد بود ولی اگر اقتصاد باشد هم اشتغال خواهد بود و ارزانی.و راه توسعه کشور حمایت از کارخانه های تولیدی است که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزانی کشور را از واردات بی نیاز میکند.

  • اکبر زارعی

 

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید