اجرای طرح توانمند سازی بنیاد علوی در گرمی

http://uupload.ir/files/57y4_photo_2017-07-12_18-13-37.jpg

آزادلو : ابراهیم امامی فرماندار شهرستان گرمی در دیدار با دکتر برزگر رئیس بنیاد علوی کشور گفت: با پیگیری های انجام گرفته با رئیس بنیاد مستضعفان کشور و مدیران بنیاد علوی کشور در خصوص اجرای طرح توانمند سازی توسط بنیاد علوی در شهرستان، گرمی جزو شش شهر منتخب برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی افزود : با توجه به اینکه محرومیت در این شهرستان قابل مشاهده است به همین دلیل نیاز است که امکانات اساسی و بستر های لازم برای حل این مشکل در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در شهرستان گرمی باشیم.

امامی اظهار کرد: باید در نظر داشته باشیم که شهرستان گرمی دارای ظرفیت ها و قابلیت های بسیار خوبی در بخشهای مختلف دارد اگر  بتوانیم این ظرفیت ها را شکوفا کنیم و در حقیقت می توانیم به بسیاری از اهداف مورد نظر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال دست یابیم.

دکتر برزگر رئیس بنیاد علوی کشور نیز در این دیدار گفت: بنیاد علوی اقدامات خوبی برای توسعه شهر های کم برخوردار انجام میدهد و مطالعات اجرای این طرح با همکاری فرمانداری های شهرستان آغاز شده است.

وی افزود : در اجرای این طرح مشاوران بنیاد علوی استعداد ها و ظرفیت های مناطق کمتر برخوردار را شناسایی و با حمایت مالی بنیاد علوی و مشارکت شبهه دولتی و غیر دولتی برای توسعه اجرا می شود.

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید