امنیت مقوله مهم در بحث سرمایه گذاری
امنیت مقوله مهم در بحث سرمایه گذاری
یکی از موضوعات مهمی که در بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد تأکید فعالان اقتصادی است، وجود امنیت کافی برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف است.

یکی از موضوعات مهمی که در بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد تأکید فعالان اقتصادی است، وجود امنیت کافی برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف است. این موضوع در حوزه تسهیل شرایط ارائه مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری بیش از موارد دیگر اهمیت داشته و باید در دستور کار قرار گیرد.

فعالان اقتصادی معتقدند کشمکش‌ های سیاسی اثر منفی بر سرمایه‌ گذاری دارد و برخی اقتصاد دانان بر این باورند که بهبود فضای روانی کسب ‌و کار حتی بر بهبود ساختاری کسب ‌و کار تقدم دارد. بر این اساس توجه نظر مسئولان ارشد منطقه به ملزم کردن ادارات برای همکاری همه جانبه با سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد تأکید است.

موضوع مهمی که دادستان عمومی و انقلاب گرمی مغان به آن تأکید داشته و می گوید: یکی از وظایف دستگاه قضایی به تبع فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های قانونی است و در این زمینه با هرگونه کوتاهی در روند ارائه مجوز و یا سایر مراحل اداری برای سرمایه‌گذاران برخورد خواهد شد.

«محمد حاجی‌آقا نیامیری» در گفتگو با همشهری اظهار می کند: با توجه به اینکه زیربنای اصلی اقتصاد مقاومتی ایجاد واحدهای تولیدی و ایجاد فضای کسب و کار است، سرمایه‌گذار بخش خصوصی که می‌خواهد یک واحد تولیدی مشروع و قانونی ایجاد کند، باید مورد حمایت ادارات باشد.

وی می افزاید: دستورات ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید سرمشق همه دستگاه‌ها قرار گرفته و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری همه جانبه برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان هستند و اگر مواردی جز این مشاهده شود، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا خواهد کرد.

مقام عالی قضایی شهرستان گرمی مغان با بیان اینکه تأمین امنیت اقتصادی و برخورد با خاطیان این حوزه اولویت اصلی دستگاه قضایی است، تصریح می کند: ما ضمن حمایت از بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی انجام می‌دهد، با افرادی که در این مسیر سنگ‌اندازی کنند برخورد می کنیم.

شایان ذکر است طبق قانون، دولت حق سرمایه گذاری برای ایجاد کسب و کار را ندارد و از این رو باید فضایی مناسب برای بخش خصوصی فراهم شود تا خلاء بزرگ در بخش اشتغال زائی بوجود نیاید. این موضوعات نشان می دهد باید در زمینه تأمین امنیت سرمایه گذاری هم به لحاظ روانی و هم از لحاظ تسهیل ارائه مجوزها گام های استواری برداشته شود.

  • علی قاسمیان (منتشر شده در روزنامه همشهری)