امکاناتی که باید در انگوت باشد
امکاناتی که باید در انگوت باشد
شهر انگوت به عنوان مرکز بزرگترین بخش استان اردبیل، از برخی زیرساخت های اساسی همچون استقرار دستگاه های دولتی محروم است.

امروزه زندگی شهری نیازمند برخی زیرساخت هایی است که اگر تأمین نشود قابلیت های لازم برای توسعه و تمرکز جمعیت را از دست خواهد داد. بنابراین مسئولان مناطق مختلف درصدد تأمین زیرساخت های اساسی همچون دستگاه های اداری و دولتی هستند تا از این طریق بخش عظیمی از مشکلات عمومی مرتفع شود.

شهرهای استان اردبیل به واسطه بی توجهی هایی که در طول سالیان گذشته شده است، وضعیت آنچنان مطلوبی به لحاظ وجود زیرساخت های اداری لازم ندارند. در این میان شهرهای جدید التاسیس یا کوچک این استان از مراکز شهرستان های عقب مانده و از وجود برخی از زیرساخت های اساسی نیز بی بهره اند.

شهر انگوت به عنوان مرکز بزرگترین بخش استان اردبیل، از برخی زیرساخت های اساسی همچون استقرار دستگاه های دولتی محروم است. این شهر به واسطه فاصله دور از مرکز شهرستان و سایر شهرستان های استان اردبیل، موقعیت خاصی دارد که جز با استقرار دستگاه های دولتی در آن امکان پذیر نیست.

رفت و آمد روزانه افرادی که به نوعی با دستگاه های دولتی در ارتباط هستند، باعث مشکلات عدیده ای برای اهالی انگوت شده است. از سوی دیگر راه ارتباطی ناایمن و غیراستاندارد این بخش با مرکز شهرستان از دیگر مواردی است که رفت و آمد برای اهالی این بخش را دشوار ساخته است.

این بخش با جمعیت بالای ۳۰ هزار نفری شایستگی لازم برای استقرار همه نمایندگی ادارات را دارد. مبرهن است استقرار ادارات در مرکز این بخش عظیمی از مشکلات اهالی را مرتفع کرده و روستاهای اطراف نیز از حضور دستگاته های دولتی در شهر انگوت ذی نفع خواهند بود.

علاوه بر آن با احداث ساختمان هایی برای دستگاه های مختلف زمینه توسعه شهر انگوت و افزایش ارزش این شهر نیز فراهم خواهد شد که در کاهش آمار مهاجرت موثر خواهد بود. ساختمان دولت انگوت نیز می تواند محل استقرار چند اداره باشد که با بهره برداری از آن می توان به این مهم دست یافت.

بنابراین انتظار از دستگاه ها و علی الخصوص فرماندار شهرستان گرمی مغان اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل ساختمان دولت و تنظیم مصوبه مبنی بر استقرار حداقل یک نمایندگی یا شعبه اقماری هر یک از ادارات در بخش انگوت است.

در صورت تحقق این مهم بسیاری از مسائل جزئی که مردم برای امور اداری با آن سر و کار دارند، در مرکز بخش انگوت حل و فصل شده و نیازی به حضور در مرکز شهرستان نخواهد بود و به دنبال آن شاهد کاهش هزینه های گزافی که اهالی متحمل می شدند نیز خواهیم بود.

  • نویسنده : علی قاسمیان