درآمد حاصله از فروش کشت و صنعت بکجا می رود؟
درآمد حاصله از فروش کشت و صنعت بکجا می رود؟
سال ۱۳۲۷ بود که تحولات اساسی در دشت لم یزرع مغان که به مارستان معروف بود، شروع شد و ۶۳ هزار هکتار از اراضی منطقه بصورت مدرنیزه تبدیل به یک مجتمع بزرگ کشت و صنعت شد که نمونه آن در کشور وجود ندارد.

سال ۱۳۲۷ بود که تحولات اساسی در دشت لم یزرع مغان که به مارستان معروف بود، شروع شد و ۶۳ هزار هکتار از اراضی منطقه بصورت مدرنیزه تبدیل به یک مجتمع بزرگ کشت و صنعت شد که نمونه آن در کشور وجود ندارد.

کشت و صنعت و دامپروری مغان از ۱۳۵۳ سال تأسیس خود تاکنون فراز و نشیب های مختلفی را تجربه کرده و زمانی در اوج باردهی خود بیش از ۱۰ هزار نیرو داشت. اما در طول دو دهه اخیر به واسطه کوتاهی و ضعف در نحوه مدیریت این مجموعه عظیم دچار مشکلات اساسی شد و همین موضوع دولت را بر آن کرد تا موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی آن مطرح شود.

فارغ از نقدهایی که به خصوصی سازی این مجموعه عظیم مطرح می شود، سوال اساسی که باید مسئولان به آن پاسخ دهند این است پس از فروش این مجموعه، سود حاصله از فروش در کدام استان و شهرستان هزینه خواهد شد؟

توجه به این موضوع در حالی که کارشناسان بر این باورند قیمت واگذاری این مجموعه بسیار پائین تر از قیمت واقعی آن است، خود را بیش از هر موضوع دیگری نمایان می کند. اگر این درآمد به خزانه ملی واریز شود در حق مردم منطقه اجحاف می شود و اگر در منطقه هزینه می شود، با قیمت مناسبی به فروش نرفته است.

اما طبق اطلاعات بدست آمده همه درآمد حاصله از فروش به خزانه ملی واریز می شود و سپس درصد کمی از این مبلغ در اختیار استان مربوطه قرار خواهد گرفت. با این حساب انتظار از نمایندگان استان پیگیری موضوع اختصاص درآمد حاصله از این فروش به استان و شهرستان مربوطه است.

با این توضیح که ثروت این منطقه از بیت المال به شرکت و یا فرد خاصی واگذار می شود و در این صورت حق مردم این منطقه به راحتی کنار گذاشته می شود. همین موضوع باعث شده در طول روزهای پس از واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، حواشی زیادی در میان مردم و رسانه های منطقه به وجود آید.

شایسته است هرچه سریعتر با شفاف سازی خریدار این مجموعه عظیم کشاورزی و اقتصادی، نسبت به تعیین تکلیف درآمد حاصله از فروش نیز اقدام شود. در صورت اختصاص چنین مبلغ هنگفتی برای استان و شهرستان مربوطه، بخش عظیمی از مشکلات مرتفع و حتی می توان کشت و صنعت دیگری نیز در آن به وجود آورد و در این صورت می توان برای رونق اقتصادی منطقه نسخه ای اساسی پیچید.

  • نویسنده : علی قاسمیان