دلایل عدم کاندیداتوری میرزاده چیست⁉️
دلایل عدم کاندیداتوری میرزاده چیست⁉️
سیدحمایت میرزاده برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نکرد، خبری که همچنان باورش برای خیلی ها سخت است اما واقعیت داشت.

✍️علی قاسمیان
سیدحمایت میرزاده برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نکرد، خبری که همچنان باورش برای خیلی ها سخت است اما واقعیت داشت. وی جزو معدود نمایندگان مجلس است که از حضور در عرصه انتخاباتی امتناع ورزید؛ موضوعی که نیازمند بررسی و تحلیل است.
نخستین و قانع کننده ترین دلیل، نبود اقبال عمومی مناسب، برای داوطلبی وی می توان دانست. البته دور از انتظار هم نبود چون میرزاده برخلاف فعالیت مثبتی که داشت و انرژی زیادی که برای توسعه شهرستان صرف کرد، به همان اندازه و شاید بیشتر عملکرد سیاسی اش ضعیف و غیرقابل دفاع بود.
وی با آرای سنتی بعنوان وکیل انتخاب شده بود اما بصورت حزبی و آرمانی فکر می کرد و قانون را خط مشی خود قرار داده بود. مهمتر از آن نتوانست کارنامه مثبتی در حمایت از اطرافیان خود بدست آورد. طبعا در این شرایط ریزش حامیان، امری غیرقابل پیشگیری است حتی اگر کارنامه اجرائی اش صددرصد هم مثبت باشد.
در رابطه با انتخابات پیش رو نیز دو سناریو مطرح است. سناریو نخست که برخی از سیاسیون مطرح می کردند این بود که میرزاده از تبریز کاندیدا خواهد شد و در صورت اینکه ائتلاف نتوانست گزینه مد نظر خود را مطرح کند، وی تغییر حوزه به گرمی مغان دهد. اما با عدم کاندیداتوری سیدحمایت در هیج نقطه کشور، این سناریو نیز اشتباه از آب درآمد.
سناریو دوم احتمالا حفظ ائتلاف و حداقل حمایت از حامیان باقی مانده است. گرچه این سناریو نیز به چکش کاری نیاز دارد، زیرا بعید بنظر می رسد سیدحمایت میرزاده بعنوان یک چهره ملی خود را در لوای دیگری قرار دهد و سخنران یکی از کاندیداها شود. و بنظر نگارنده این سناریو نیز با این شیوه عقلانی نیست و اتفاق نخواهد افتاد.
اگر به انتخابات های قبلی و آرای برخی از چهره ها بعد از دوره نمایندگی اش نگاه کنیم، می توان گفت میرزاده با عدم کاندیداتوری نه تنها شکست نخورد، بلکه با سربلندی و در اوج با صحنه سیاست خداحافظی کرد تا تاریخ از او به نیکی یاد کند. باید منتظر ماند و دید آیا این خروج موفقیت آمیز پابرجا می ماند یا با حرکت های سیاسی این اقدام خوب، زیبایی خود را از دست می دهد!