راه نجات گرمی مغان چیست؟!
راه نجات گرمی مغان چیست؟!
یکی از این طرح های بسیار مهم، ایجاد راه از روستای چونگونش گرمی به قانلوبلاغ مشگین شهر است.

✍️علی قاسمیان

زمان برای این شهرستان تنگ است و اکنون همه ما به این نتیجه رسیدیم همدل و یکصدا از طرح هایی که منجر به توسعه منطقه می شود حمایت کنیم. یکی از این طرح های بسیار مهم، ایجاد راه از روستای چونگونش گرمی به قانلوبلاغ مشگین شهر است.

مسیری که منجر به حذف گردنه لنگان شده و بیش از ۱۵ کیلومتر از راه گرمی به مرکز استان را کاهش می دهد. جالب اینکه با تلاش میرزاده نماینده شهرستان پروژه چهاربانده کردن اردبیل تا گمرک بیله سوار با عنوان سه راهی صحرا، رضی، امیرکندی، لنگان، گرمی، بیله سوار در بودجه اعتبارات ملی آورده شده است.

مسیر چونگونش به قانلوبلاغ یک مسیر نسبتا هموار بدون گردنه و امن بوده و قابلیت چهاربانده کردن نیز دارد. این مسیر نه تنها به نفع توسعه شهرستان گرمی است بلکه برای کل دشت مغان و بخصوص بیله سوار نیز با نزدیکی به مرکز استان می تواند مثمر ثمر باشد.

همچنین با ایجاد این مسیر زیرساخت های ایجاد معبر مرزی در این شهرستان نیز تسهیل شده و شهر گرمی از بن بست خارج می شود. اکنون زمان مهمی برای تثبیت حیات منطقه است و از منتخب مردم گرمی مغان برای مجلس یازدهم نیز انتظار داریم با جدیت پیگیر اجرای این طرح باشد.

بزودی مختصات دقیق بهمراه عکس هایی از این مسیر استراتژیک گرمی مغان در رسانه آزادلو منعکس خواهد شد. مطالبه بحق گرمی از مسئولان استانی و بخصوص شخص استاندار توجه به این راه و حداقل آسفالت این مسیر حدود ۱۴ کیلومتری است.

  • نویسنده : علی قاسمیان