رسانه ای به نام آزادلو که همیشه آزاد می اندیشد
رسانه ای به نام آزادلو که همیشه آزاد می اندیشد
امید آن است اکنون رسانه وزین آزادلو با شکل جدید خود با نام نشریه صدای آزادلو با گستره وسیع رسالت خطیر خودرا با گام های استوار بردارد

در دنیای امروز که عصرارتباطات لقب گرفته یکی از ابزارهایی که در جوامع امروزی رشد و گسترش یافته است رسانه های گوناگون با رویکردهای مختلف است . یک رسانه برای آغاز فعالیت راهی دشوار را بایستی بپیماید. شناخت مخاطب و اهدافی که در نظر دارد بایستی کاملاً شفاف و روشن و مشخص گردد. یعنی استراتژی خود را قبلاً مشخص نماید و در حول محور این استراتژی به تعریف کارکردهای خود بپردازد، سپس آغاز به فعالیت نماید. پس از آغاز نیز بایستی سختیها و مشکلات فراوانی را تجربه نماید.

نقش هایی که برای یک رسانه می توان برشمرد عبارتند از: رسانه و اعتماد سازی، رسانه و انعکاس واقعیت ها، رسانه و نقد سازنده، رسانه و پیش بینی بحران، رسانه و اعتبار، رسانه و تبلیغات و رسانه و افکار سنجی.

موارد فوق تنها قسمتی از وظایف و نقش های یک رسانه است. مطمئناً نقش های گسترده تری نیز می توان از یک رسانه در یک جامعه برشمرد چرا که رسانه ها آیینه واقعیات زندگی روزمره انسانها درحیطه فرهنگ، هنر،‌ اقتصاد، سیاست، علم،‌ اجتماع و … می باشد که هریک از آنها دارای زیر مجموعه های گوناگون است. آزادلو به صورت رسانه  اجتماعی ،  نقش خودرا در منطقه به نحو مطلوبی اجرا کرده و

????مخاطب را به فکر واداشته

????مبدع ایده های جدید در حیطه های گوناگون شده

????محلی برای نقد و اظهار نظرهای دلسوزانه و عملی درمنطقه شده

????مطالب غنی رسانه ای درخصوص موضوعات روز منطقه ای برای همراهی مسئولان ومردم ایجادکرده

????به چالشها و مشکلات و راهکارهای قابل انجام پرداخته

????مشکلات پیش روی منطقه  را ازنظرکارشناسان پیش بینی  وبه سطح جامعه ارائه نموده

????واقعیات را بدور از هرگونه جانبداری بیان نموده

با انجام موارد فوق به عنوان یک بازوی توانمند سیستمی  در جامعه و در کنار مسئولان منطقه ای وبه نفع مردم  ایفای نقش نموده است. با توجه به موارد فوق و پیشینه خوب رسانه آزادلو درامراطلاع رسانی ،امید آن است اکنون رسانه وزین آزادلو با شکل جدید خود با نام نشریه صدای آزادلو با گستره وسیع رسالت خطیر خودرا با گام های استوار بردارد ومردم شریف منطقه هم نه فقط به عنوان خواننده بلکه به عنوان بدنه اصلی یاری گر و صاحب اصلی رسانه همراه این نشریه مهم و فعال باشند.

  • هادی اسدی (فعال اجتماعی رسانه گرمی مغان)