شهر یا روستا، مسئله این است
شهر یا روستا، مسئله این است
در مقایسه زندگی شهری با روستایی در نگاه اول طبیعتا شهرنشینی با وجود امکانات عدیده و محیط مناسب برای زندگی شرایط به مراتب بهترین نسبت به زندگی روستایی دارد.

در مقایسه زندگی شهری با روستایی در نگاه اول طبیعتا شهرنشینی با وجود امکانات عدیده و محیط مناسب برای زندگی شرایط به مراتب بهترین نسبت به زندگی روستایی دارد. اما این تنها یک روی سکه بوده و در صورت بررسی های بیشتر هم شهرها و هم روستاها نقاط قوت و ضعف خود را دارند.

در زندگی شهری همه چیز در دسترس افراد است، از بیمارستان و ادارات و مدارس عالی و فروشگاه ها و مهمتر از همه وجود فرصت های بسیار برای درآمد زایی است. اما در آن سو زندگی روستایی با وجود آب و هوای مناسب، هزینه پائین تر، آمار پائین جرم و جنایت و صمیمیت بیشتر از مزایای زندگی در این منطقه است.

در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در استان اردبیل جمعیت روستایی از ۳۶ درصد به ۳۱٫۸۲درصد و جمعیت شهری هم از ۶۴ درصد در سال ۹۰ به ۶۸٫۱۸درصد در سال ۹۵ رسیده است .این آمار نشان می دهد مردم رو به سوی شهرنشینی آورده و بدنبال زندگی در یک محیط با امکانات بالا هستند که اصل موضوع لطمه به زندگی روستایی است.

علاوه بر آن طبق آمار منتشر شده ۴۴ هزار نفر از جمعیت استان اردبیل در پی اشتغال به سایر کلانشهرها در طول ۵ سال مهاجرت کرده اند یعنی یک بخش از مهاجرت ها به امکانات مرتبط است و بخش دیگر به نبود فرصت های شغلی در روستاها بر می گردد. این مهم باعث وارد آمدن لطمه بزرگ به خط مقدم تولید یعنی روستاها در آینده نه چندان دور می شود.

یکی از راه های موثر در پایداری جمعیت روستایی و به تبع آن جلوگیری از خدشه دار شدن خط تولید محصولات لبنی و گوشتی، تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای روستاها است. در این صورت جوانان بجای سرریز شدن به کلانشهرها برای پیدا کردن فرصت شغلی، خود مود اشتغال بوده و در روستای خود شاغل می شوند.

از سوی دیگر در خود ایران و بخصوص در استان اردبیل تعداد زیادی از روستاها وجود دارند که از منظر گردشگری در شرایط بسیار بهتری نسبت به شهرهای اطراف خود قرار دارند به نحوی که موقعیت روستایی و بافت تاریخی این مناطق تقویت شده و این مهم مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

این در حالی است که این وضعیت برای عمومیت شهرها صادق نیست، زیرا تنها روستاها هستند که بافت های فرهنگی و تاریخی آن ها را از یکدیگر جدا می کند اما در محیط شهری استانداردهای تعریف شده که در بیشتر شهرها اجرا می شود، را به مرحله اجرا در می آورند که گاها باعث از بین رفتن هویت تاریخی یک منطقه نیز می شود.

بر این اساس در صورت اینکه روستایی تبدیل به شهر شود، نباید به هویت تاریخی آن لطمه بزند بلکه شهرداری با تقویت این بخش از بافت محیط شهری خود، می تواند روشی نوین در مدیریت شهری ایفاء کند  که بسیار موثر خواهد بود. از این منظر در استان های مختلف کشور و استان اردبیل در شهرهای جدید التاسیس توجه به این مهم از ضروریات است.

  • نویسنده : علی قاسمیان