لزوم افشاگری عوامل پشت پرده در واگذاری کشت و صنعت مغان
لزوم افشاگری عوامل پشت پرده در واگذاری کشت و صنعت مغان
چرا دشت مغان باید چوب برخی حرکت های سیاسی و گاها رانت را بخورد؟

عضو هیات رئیسه فراکسیون جبهه انقلاب گفت: بدنبال پیگیری های نمایندگان محترم فعلی و اینجانب قرارداد فروش کشت و صنعت مغان دیروز توسط هیئت عالی سازمان خصوصی سازی ابطال گردید.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: متاسفانه با دستور مقامات عالی دولت در کمال ناباوری و بُهت، سازمان خصوصی سازی که خود طرح دعوی کرده و خواستار ابطال بود، شکایت خود را پس گرفت تا رای هیات عالی داوری بی اثر شود!!!

وی افزود: پیگیری ها تا حصول نتیجه ادامه دارد؛ منتظر خبرهای خوش باشید. مجلس انقلابی اجازه اقدامات فرا قانونی را به احدی نخواهد داد.

و اما …

سوال نخست اینکه چرا باید با دستور مقامات عالی دولت، سازمان خصوصی سازی از طرح شکایت خود پا پس بکشد؟ چرا ابتدا شکایت کرده و با فشار کدام دستگاه یا کدام مسئول اکنون از شکایت خود منصرف شده است؟

سوال دوم، چه کسانی در پشت پرده واگذاری این بنگاه عظیم کشاورزی و اقتصادی دست دارند؟ از داخل استان کدام مسئولان حامی واگذاری هستند و چرا شفاف سازی نمی شود؟

چرا دشت مغان باید چوب برخی حرکت های سیاسی و گاها رانت را بخورد؟ سوالات بی جواب اهالی غیور و ولایت مدار دشت مغان را چرا بی پاسخ می گذارند؟

بنظر می رسد باید مجلس آتی بصورت اساسی به این موضوع ورود کند. خوشبختانه منتخبان مجلس یازدهم و بخصوص ولی اسماعیلی پیگیر این موضوع بوده و مردم نیز منتظر نتیجه هستند.