منافع منطقه را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم
منافع منطقه را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم
مدیرمسئول رسانه آزادلو: منافع منطقه را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم

✅ علی قاسمیان اظهار کرد: منافع منطقه را با هیچ چیزی عوض نمی کنیم و تنها آرزوی تحریریه رسانه آزادلو توسعه مغان به معنای واقعی است.
✅ وی با بیان اینکه در طول فعالیت این رسانه بیش از یک هزار پیام مخاطبان پیگیری و منتشر شده است، افزود: تعداد کثیری از پیام مخاطبان منتشر شده در رسانه آزادلو از سوی دستگاه های مرتبط مرتفع شده که جای تقدیر از توجه مسئولان ذی ربط دارد.
✅ صاحب امتیاز نشریه صدای آزادلو اضافه کرد: همه رسانه های با هویت منطقه با دست های پر از عشق و علاقه به وطن و بدون منافع مادی آنچنانی و با دردسرهای فراوان تهدید و تطمیع در این عرصه فعالیت می کنند که با این اوصاف از مسئولان انتظار حمایت از رسانه ها را داریم.
✅ قاسمیان از آمادگی برای همکاری با هر فردی برای ارایه ایده های خود جهت توسعه منطقه خبر داد و گفت: قطع و یقین مجموعه آزادلو با قوت بیش از پیش برای آبادی منطقه تلاش کرده و سعی می کنیم به نحو احسن به وظیفه خود بعنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عمل کنیم.
✅ وی در پایان تصریح کرد: شاید در برخی برهه ها خط مشی آزادلو باب میل برخی از همراهان نباشد اما همه ما در موضوع “آبادی منطقه” هم نظر هستیم و قطعا مصالح منطقه در اولویت ما بوده است. بی شک پشتوانه اصلی این رسانه مخاطبان فهیم و ارزشمند آن است.