گرمی در بحران کرونا
گرمی در بحران کرونا
اکنون گرمی سخت نفس می کشد. بیماری کرونا در آستانه چیره شدن بر این شهر و مردمان سخت کوشش است. اگر اکنون چاره نشود، پشیمانی و افسوس برای ما می ماند.

مردم عزیز و غیور گرمی مغان؛
وقت برای ما تنگ است. شرایط موجود هشدار و زنگ خطر بزرگی برای ما است. به هیچ عنوان مهمان نواز نباشید، خواهش می کنم مهمان نواز نباشید. زمان برای اثبات مهمان نوازی در آینده بسیار است…
اکنون گرمی سخت نفس می کشد. بیماری کرونا در آستانه چیره شدن بر این شهر و مردمان سخت کوشش است. اگر اکنون چاره نشود، پشیمانی و افسوس برای ما می ماند.

انتظار از مسئولان:
????مبادی ورودی گرمی مغان هرچه سریعتر بسته شده و اجازه هیچ ورودی به این شهرستان داده نشود. حتی شما دوست عزیز
????افزایش امکانات درمانی و حمایت جامع و کامل از کادر درمان و تامین بموقع امکانات
????بسیج همه امکانات برای گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر
????جلوگیری از بازگشایی هیچ یک از اصناف غیرضروری حتی از طریق اجبار

انتظار از مردم:
????خودداری از هرگونه تجمع، مراسم و حضور بی مورد در معابر شهری
????در حد توان ضدعفونی مقابل درب خانه و محیط خانه

???? موارد فوق برای تک تک ما مردم و مسئولان لازم الاجرا می باشد. در صورت هرگونه کوتاهی تبعات بعدی گریبان گیر همه ما خواهد بود.

✍️علی قاسمیان