ظرفیت های مغفول گردشگری داش دیبی
ظرفیت های مغفول گردشگری داش دیبی
روستای داش دیبی از توابع گرمی مغان که از مناطق مهم گردشگری این شهرستان محسوب می شود، ظرفیت های عدیده ای برای توسعه دارد که تاکنون از نگاه سرمایه گذاران و دستگاه های دولتی بدور مانده است.

روستای داش دیبی از توابع گرمی مغان که از مناطق مهم گردشگری این شهرستان محسوب می شود، ظرفیت های عدیده ای برای توسعه دارد که تاکنون از نگاه سرمایه گذاران و دستگاه های دولتی بدور مانده است.

سنگ فرش نمودن مسیر راه ارتباطی پیاده رو داش دیبی – رمضانلو که از میان درختان مثمر و غیرمثمر گذشته و به آبشار منتهی می شود، باعث ترسیم چشم اندازی زیبا خواهد شد. همچنین سنگ فرش نمودن این مسیر به همراه دیوارهای خشکه چین می تواند یکی از دلانگیزترین مسیرهای پیاده روی بوده و در طول مسیر دارای نیمکت های استراحت و همچنین روشنایی لازم باشد.

از دیگر ظرفیت های داش دیبی که توجه اساسی به آن نشده است، چشمه این روستا است که تعداد کثیری از اهالی شهر برای تأمین آب به این محل مراجعه می کنند. حال حاضر در محل چشمه داش دیبی  منبع آبی احداث شده اما به منظور رونق گردشگری لازم است شکل منبع آب با استفاده از المان های معماری منطقه گرمی باشد.

اجرای زیرساخت های مهم گردشگکری همچون آلاچیق های گردشگری از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در شیب ارتفاعات مشرف به غرفه های موجود و نیز در بالا دست چشمه آب که دارای پوشش گیاهی قابل توجهی هم هست لازم است سکوهایی برای برپایی چادر و آلاچیق های استراحت در نظر گرفت.

علاوه بر این موارد با توجه به وجود چشمه آب و دبی مناسب آن می توان آبشار مصنوعی که در ادامه تبدیل به آسیاب آبی شده باشد؛ در محل نزدیک به منبع فعلی آب ایجاد کرد. گذشته از زیبایی بصری این طرح به نوعی بازسازی آسیاب های آبی منطقه هست که به فراموشی سپرده شده اند.

غرفه ها و مراکز خدماتی رفاهی از قبیل کبابی ها و چایخانه ها لازم است در اجرا از طرح معماری سنتی و بومی روستا تبعیت کنند . باغ های اطراف روستا و به خصوص مسیر دسترسی داش دیبی – رمضانلو مناسب اینگونه مراکز خدماتی و رفاهی است که با شروع این پروژه توسط بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

زیرساخت های اولیه دیگر نیز همچون سرویس بهداشتی و نمازخانه با نمای سنتی منطقه که اکنون بصورت مقدماتی ایجاد شده، از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با احتساب موارد فوق سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند با کمترین هزینه این منطقه را به یکی از مناطق نمونه گردشگری نه تنها در استان بلکه کشور بکنند.

  • نویسنده : علی قاسمیان