جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ Friday, 22 January , 2021
امنیت مقوله مهم در بحث سرمایه گذاری 20 آوریل 2018
یادداشت

امنیت مقوله مهم در بحث سرمایه گذاری

یکی از موضوعات مهمی که در بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد تأکید فعالان اقتصادی است، وجود امنیت کافی برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف است.