سه شنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۸ Tuesday, 28 January , 2020
  • تحلیلی بر انتخابات مغان 01 ژانویه 2020

    یادداشت
    تحلیلی بر انتخابات مغان

    کم و بیش از معیار ها و نحوه انتخاب نماینده در شهرستان های مغان مطلع هستیم و میدانیم کاندیدای که از پایگاه رای قدرتمند در یکی از طوایف ۳۲ گانه مغان برخوردار باشد.

چیزی یافت نشد !